Žaci 1. B navazovali kontakt s vrstevníky z Říma

Ve čtvrtek 9. května zažili gymnaziální prváci unikátní hodinu angličtiny. Díky své vyučující Petře Jeřábkové se mohli online spojit s žáky z římského lycea. Kontakt na italskou školu získala vyučující vloni při studijním pobytu v Cambridge. Italští teenageři se tímto způsobem dozvěděli něco o České republice, naši žáci zase získali některé informace o Římu.