Začátek školního roku 2020–2021 a rozvrhy hodin

Učitelé nastupují do školy na tzv. přípravný týden  ve středu 26. 8. 2020 (pedagogická rada na gymnáziu zasedne v 8:00). Žáci nastoupí do školy v úterý 1. září 2020, tříhodinové třídnické hodiny začnou na gymnáziu v 7:55. Rozvrh hodin ve středu 2. 9. 2020 bude na gymnáziu upraven kvůli konání maturitních zkoušek v „podzimním termínu“ – svitavské gymnázium je tzv. spádovou školou pro náhradní a opravný termín maturit (didaktických testů) pro celý okres. Pro rodiče žáků budoucí primy a budoucí 1. B se organizuje v pondělí 31. 8. 2020 setkání (rodiče dostali pozvánku poštou, je také na tomto webu). Oběd se žákům 1. 9. 2020 vydává od 11:20. Pokud by v tento den někdo ze žáků chtěl oběd mít, musí si ho do 31. 8. 2020 zvlášť přihlásit a zaplatit (jde o opatření, aby se jako v minulosti nestalo, že první den, který je zkrácený, na oběd se do školy nakonec vrátilo jen několik žáků a stovky obědů zůstaly nevyzvednuté). Obědy do školní jídelny se prodávaní od 26. 8. 2020 (u vedoucí školní jídelny). Žáci musí počítat s tím, že od 1. 9. 2020 budou v souladu s Manuálem MŠMT platit ve škole přísná hygienická a protiepidemiecká pravidla (výtah ze školního pokynu je uveden výše na tomto webu – ZDE). Rozvrhy hodin jednotlivých tříd najdete v příloze. Žáky budoucí primy upozorňujeme, že označení jejich třídy je 1V.A a žáky čtyřletého studia 1. B upozorňujeme, že jejich třída nese označení 1Č.B. 
Připojené soubory ke stažení: Rozvrhy tříd od září 2020