Výuka maturitních tříd od 24. 11. 2020 – obchodní akademie

25. 11. 2020 se vrací zpět k prezenční výuce do školy také maturanti obchodní akademie. Pojede se podle normálního rozvrhu, případně podle upraveného rozvrhu (sledujte tedy i ten upravený, pro suplování). Aktuální stupeň opatření vyžaduje homogenitu skupin (nesmí být v jedné třídě žáci z různých tříd), z toho důvodu jsou předměty profesního zaměření VES a FIP prozatím nahrazeny předmětem EKO v jednotlivých třídách. Až nastane lepší epidemiologická situace a přejde se do nižšího stupně opatření, tak se VES a FIP zase vrátí a objeví částečně místo EKO. V zásadě tak ve výuce až tak žáci o moc nepřijdou.

Výuka cizích jazyků (NEJ a RUJ) bude probíhat kombinovanou formou, se kterou byli žáci již 24. 11.  předběžně seznámeni. Skupina RUJ: část 4. A (ČJL) a část 4. B (JAZ1); skupina NEJ: část 4. A (DEJ) a část 4. B (JAZ2). Další podrobnosti dostanou žáci 25. 11. na hodině.

Ostatních předmětů se opatření netýká. TEV se neučí. Sledujte prosím změny v suplování především kvůli změně umístění. Jde o to, aby nedocházelo ke zbytečným přesunům. Je to i praktické z hlediska pravidelné dezinfekce a úklidu.

Kdo se stravuje ve školní jídelně gymnázia, může chodit na obědy. Žáci ho mají přihlášený. Pokud o něj zájem nemají, musí si ho odhlásit (tuto informaci žáci dostali již dříve).

O přestávkách a v půli hodin se bude krátce intenzivně větrat. Pokud někdo bude chtít, může si vzít bundu nebo kabát do učebny. Ve škole dodržujte, kde to jen trochu jde, rozestupy, dezinfikujte a myjte si ruce. Nezapomeňte si náhradní roušku, příp. respirátor.