Výuka maturitních tříd od 24. 11. 2020 – gymnázium

Ve středu 25. 11. 2020 nastupují maturitní třídy do školy k prezenční výuce. Na obchodní akademii i na gymnáziu bude platit specifický režim u některých předmětů, který vychází z vládního opatření, že se ve škole musí dodržovat homogenita tříd a studijních skupin (nesmí docházet při výuce k promíchávání žáků). Ve většině předmětů nebude žádný problém. V tomto příspěvku se věnujeme gymnáziu, neboť specifická opatření se týkají volitelných seminářů. Všem žákům-maturantům byly již do Bakalářů (Nástěnka třídy v Komens) vloženy podrobné informace o tom, jak bude probíhat výuka volitelných předmětů.

Prezenční výuku budeme organizovat podle platného rozvrhu (pokud by bylo potřeba někdy něco upravit, tak podle rozvrhu suplování – i ten sledujte). Vyučovat se budou i nulté i odpolední hodiny. Kde jsou celé třídy pohromadě (český jazyk, matematika, dějepis atd.) nebo kde se schází pouze žáci jedné třídy (např. výuka cizích jazyků, konverzace, literární seminář…), tam není žádný problém. V takovém případě budou mít všichni žáci prezenční výuku ve škole podle rozvrhů. Problém je u volitelných seminářů, kde se učí žáci z různých tříd (např. seminář fyziky, biologie, chemický seminář, seminář ze ZSV atd.). Proto budou mít žáci specifický režim u seminářů, kde se scházejí (promíchávají) společně žáci z oktávy a 4Č.B, dále u seminářů, kde se scházejí žáci jen jedné třídy (jde zejména o předmět Literární seminář), a také u seminářů, kde se scházejí žáci 3Č.B, 4Č.B, septimy a oktávy (konverzace v NJ a seminář Základy ekonomiky).

Předpokládáme, že se během dní epidemiologická situace vyvine tak, že takovéto úpravy výuky maturitních tříd již na několik dní potřebné už nebudou.

Upozorňujeme Vás také na to, že se žáci maturitních tříd už budou moci stravovat stravovat ve školní jídelně. Žáci maturitních tříd se budou moci chodit od 25. 11. 2020 stravovat do školní jídelny (za přísných hygienických opatření v jídelně – dodržování rozestupů, vstup jen v roušce, max. 4 osoby u stolu atd.). Protože se dá předpokládat, že většina maturantů–strávníků se bude ve škole stravovat, obědy budou mít od středy 25. 11. 2020 přihlášené. Pokud zájem obědvat ve školní jídelně mít nebudou, obědy si musí odhlásit (na webu je v rychlých odkazech tlačítko “Stravování” pro elektronické přihlášení obědů), případně je možné zavolat nebo napsat do školní jídelny re@gy.svitavy.cz, tel. 461541348. Stravování ve školní jídelně se týká žáků gymnázia i OA, kteří se za normálních okolností ve škole již stravovali. Žáci ostatních tříd, kteří se v té době budou vzdělávat distančně, do jídelny nesmí chodit, budou si však moci v určenou dobu jako cizí strávníci vyzvednout za dotovanou cenu do jídlonosiče u okénka jídelny (take-away).

Při prezenční výuce budou ve škole platit přísná hygienická opatření. Pobyt ve škole je možný jenom v roušce. Tam, kde to jen trochu půjde, se budou muset dodržovat rozestupy. Prosíme žáky také o častou dezinfekci a časté mytí rukou. Ve třídách se bude často a intenzivně větrat: vždy o přestávkách a na chvíli i během výuky cca uprostřed hodiny. Z tohoto důvodu si žáci do třídy mohou nosit teplejší oblečení (případně bundy), abyste se na chvíli mohli „přiobléci“. Přezouvat se však v šatnách žáci budou muset.

V případě nejasností se žáci mohou obracet na třídní učitelů, vyučující nebo přímo na ředitele školy (kontakt je uveden na webu školy v sekci Kontakty).