Výsledky 1. kola přijímacího řízení na gymnáziu a obchodní akademii

Osmileté gymnázium:

Pořadí uchazečů – ZDE

Přijatí uchazeči + první a poslední přijatý uchazeč – ZDE

Čtyřleté gymnázium:

Pořadí uchazečů – ZDE

Přijatí uchazeči + první a poslední přijatý uchazeč –  ZDE

Obchodní akademie:

Pořadí uchazečů – ZDE

Přijatí uchazeči + první a poslední přijatý uchazeč – ZDE

Zveřejnění výsledků a kdy doporučujeme kontaktovat školu

Cermat, který tvoří přijímačkové testy a vyhodnocuje je, školám výsledky jednotných testů uchazečů předá během pátku 28. dubna 2023. Pokud se něco zásadního nepřihodí, počítáme s tím, že někdy po 14. hodině bychom výsledky mohli zveřejnit. Také naše škola vybere ten lepší výsledek (pokud žák konal přijímačky na dvou školách) a k němu připočítá body za prospěch na základní škole a tzv. bonusové body za další vybrané aktivity žáka. Nakonec stanovíme pořadí uchazečů a výsledky zveřejníme.

Přijato bude ve čtyřletém studiu gymnázia maximálně 30 nejlepších účastníků přijímacího řízení (podle pořadí získaných bodů), v osmiletém studiu zatím jen 29 nejlepších účastníků přijímacího řízení (jedno místo musíme držet kvůli jednomu žákovi, který bude konat zkoušky v náhradním termínu) a na obchodní akademii také zatím jen 29 (jedno místo musíme držet kvůli jednomu žákovi, který bude konat zkoušky v náhradním termínu). Ostatní – tedy nepřijatí – budou takzvaně pod čarou. Většina z nich bude čekat na rozhodnutí těch žáků, kteří sice přijatí byli, ale dají nakonec přednost studiu na jiné škole, kde budou také úspěšní. 

Pořadí žáků nebude zveřejněno se jmény, ale pod registračním číslem, které je uvedeno v pozvánce k přijímací zkoušce (např. GYOA-hk/789/2022).

Jakmile se dozvíte výsledky přijímacího řízení, nebojte se nám zavolat na tel. 603511743 v případě gymnázia (ředitel školy PaedDr. Milan Báča) nebo na tel. 724742584 v případě obchodní akademie (zástupkyně ředitele školy Mgr. Monika Pelíšková). Z naší školy můžete očekávat, že budeme kontaktovat především ty, kteří budou přijati (u nich budeme ověřovat, zda na naši školu nastoupí), případně ty, u kterých bude vznikat reálná naděje na na přijetí na uvolněné místo. Telefonovat některým budeme již v pátek 28. 4. 2023 a dalším pak zase od úterý 2. 5. 2023 a v následujících dnech, zejména bude-li se situace v možnostech přijetí proměňovat. Je možné, že některé uchazeče budeme kontaktovat i v sobotu 29. 4. dopoledne, a to zejména v případě, že budeme mít příznivou zprávu pro ty, kterým se otevře možnost k přijetí na uvolněné místo (viz dále tzv. autoremedura). Myslíme si, že v takovém případě pozitivní informaci rádi přijmete i o víkendu.

Kdy Vám doporučujeme zavolat? V zásadě v každém z těchto čtyř případů:

1. V případě, že budete přijati ke studiu (budete mezi těmi prvními 30, resp. 29) a Váš zájem o studium na naší škole trvá, přestože jste byli třeba přijati i na jinou školu.

2. V případě, že budete přijati na naši školu i na druhou školu, ale budete preferovat právě tu jinou školu. Prostě se rozhodněte, že dáte přednost jiné škole. Měli byste již nyní mít jasno v nastavení priorit. Pokud se uchazeč rozhodne na naši školu nenastoupit, prosíme o poskytnutí informace na telefonní číslo 603511743 v případě gymnázia (M. Báča) nebo na tel. 724742584 v případě obchodní akademie (M. Pelíšková). Velmi to pomůže i těm, kteří budou čekat na příležitost být přijati na uvolněné místo. V tomto případě nám postačí i jednoduchý e-mail na adresu info@gy.svitavy.cz: „Náš syn Karel Novák nenastoupí na svitavské gymnázium (obchodní akademii), rozhodl se nastoupit na druhou školu, kde byl také úspěšný“.

3. Nebudete hned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení na seznamu přijatých žáků na naši školu, ale Váš zájem přesto trvá. I v takovém případě je stále možnost Vašeho přijetí. Počítáme s tím, že část přijatých žáků upřednostní jinou školu a sdělí nám, že k nám nenastoupí (viz bod 2). Místo se tak uvolní a my budeme mít snahu na uvolněné místo přijmout dalšího žáka v pořadí. Procesu, kdy ředitel školy změní své původní rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu a žáka přijme v případě, že se uvolní místo, se říká autoremedura. O uvolněném místu rodiče vždy informujeme, neboť máme zájem naplnit volnou kapacitu. Upozorňujeme, že takto se v minulosti hranice přijatých žáků během několika dní posunula nakonec až na 45. až 50. místo, ba dokonce jednou až na 63. místo. V tomto případě Vám s tímto krokem pomůžeme a poskytneme Vám i nutný tiskopis odvolání. Důležité je však neotálet a co nejdříve telefonovat (viz telefonní čísla výše).

4. Vaše dítě skončí někde na konci pořadí. Doporučujeme Vám na nic nečekat a rozhodnout se pro jinou školu. V minulosti se nikdy nestalo, že by žák v závěru pořadí byl nakonec na naši školu přijat. I v tomto případě nás můžete kontaktovat, poradíme Vám, kde sehnat informace o volných místech na školách. Někteří rodiče takovou situaci řeší tak, že aniž by věc s námi konzultovali nebo se s námi poradili, pošlou nám odvolání proti nepřijetí. Stane se někdy, že rodiče podlehnou nějakým radám ze základní školy, radám z médií nebo radám přátel, že se vyplatí podat odvolání, a bez konzultace se školou tak učiní. Často s motivem, že to chtějí zkusit, „co kdyby to vyšlo“. Takové rady dávají plané, nereálné naděje. Upozorňujeme, že za posledních více než 20 let nebylo žádné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí relevantní, nemělo smysl. K samotným odvoláním uvádíme samostatný odstavec níže.

Doporučujeme žákům a rodičům zajímat se také o výsledky přijímacího řízení na druhé škole, kam si případně podávali druhou přihlášku. Protože budeme hned po zveřejnění výsledků jistě v kontaktu, bude nás pochopitelně zajímat, jak se rozhodnete, budete-li přijati na obě školy. Žák-budoucí středoškolák by měl mít již nyní jasno, kterou školu preferuje.

Informace pro přijaté žáky

Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na webu školy a na úřední desce u vchodu do školy. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Žákům, kteří budou přijati, již rozhodnutí o přijetí neposíláme, podle legislativy je platné zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.Přijatým žákům škola tiskopis o přijetí vytvoří jen na základě žádosti zákonného zástupce. Věnujte také pozornost poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Pokud přijatý uchazeč má úmysl vzdělávat se na naší škole (gymnáziu nebo obchodní akademii), musí nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdat zápisový lístek, který obdrží od základní školy. Termín pro odevzdání zápisových lístků je tedy pro uchazeče o studium 15. května 2023. Byli bychom rádi, kdyby nám zákonní zástupci tuto skutečnost potvrdili ještě dřív  telefonicky na čísle 603511743. Zápisový lístek může přijatý uchazeč uplatnit jen jednou. Podruhé lze uplatnit zápisový lístek jen ve škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí. Neodevzdá-li přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek v této lhůtě, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole. Pamatujte také na to, že na zápisovém lístku musí být před jeho odevzdáním podpis zákonného zástupce i žáka samotného.

Zápisové lístky od těch žáků, kteří jsou rozhodnuti k nám nastoupit ke studiu, začneme přijímat od 28. 4. od 15:30 hodin (do 15. května 2023).

Informace pro nepřijaté žáky

Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude s případnými informacemi o dalším postupu vydáváno na sekretariátu školy takto: 28. 4. 2023 od 15:30 do 17:00 hodin, 2. 5. 2023 od 7:30 do 17:00 hodin a 3. 5. 2023 od 7:30 do 14:00 hodin (pak zbývající rozhodnutí odešleme poštou s doručenkou s modrým pruhem – pokud Vás nezastihne pošťák doma, budete si muset jít na poštu). Osobní převzetí rozhodnutí o nepřijetí výrazně urychlí celý proces – ihned přímo při převzetí rozhodnutí o nepřijetí ke studiu lze totiž případně projednat další postup: pokud se  uvolní místo pro přijetí, zaměstnanci školy pomohou přímo na místě se sepsáním příslušného odvolání a může se takovému odvolání přímo na místě vyhovět – jde o tzv. autoremeduru. Uvolněná místa se budou uchazečům obsazovat podle pořadí v přijímacím řízení. V uvedených dnech a časech budeme již přijímat zápisové lístky těch, kteří jsou rozhodnuti k nám nastoupit ke studiu.

Co se odvolání proti nepřijetí týká, platí následující:

– odvolání nemůže být vyhověno v případě nesplnění kritérií přijímacího řízení,

– o odvolání lze hovořit v případě, že se vyřizuje přijetí žáka (původně nepřijatého) na uvolněné místo. V tomto odvolacím řízení ředitel školy rozhoduje o přijetí uchazeče podle jeho pořadí v rámci hodnocení kritérií přijímacího řízení, ředitel školy nemůže někoho přeskočit. S tímto odvoláním na uvolněné místo rádi pomůžeme,

– v ostatních odvoláních nelze zohlednit momentální indispozici uchazeče při přijímacích zkouškách, speciální vzdělávací potřeby nediagnostikované poradenským zařízením, velký a trvající zájem uchazeče o studium apod. Odvolání typu „náš syn o studium na vaší škole hodně stojí“ nebo „naše dcera byla při přijímačkách nervózní“ nejsou relevantní důvody, nelze je zohlednit.

Bez konzultace se školou nedoporučujeme podávat odvolání. Smysl má podávat odvolání hlavně v případě již uvedené autoremedury. Stane se někdy (jednou nebo dvakrát za rok) rodiče podlehnou nějakým radám ze základní školy nebo radám přátel, že se vyplatí podat odvolání, a bez konzultace se školou tak učiní. Upozorňujeme, že za posledních více než 20 let nebylo žádné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí relevantní, nemělo smysl.