Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení na Obchodní akademii

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Přihlášky se podávají do středy 15. června 2020.

V rámci 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníku uvedeného oboru pro školní rok 2020/2021 nebudou uchazeči konat přijímací zkoušku. Žáci budou přijímáni jen na základě prospěchu na základní škole podle kritérií uvedených v příloze. Aby mohl být uchazeč o studium ve 3. kole ke studiu přijat, musí získat alespoň 5 bodů. Veškeré informace, vyhlášení 3. kola a kritéria jsou uvedena ZDE.

Přihláška ke stažení ve formátu PDF ZDE  nebo ve formátu XLSX ZDE. (vzor vyplnění přihlášky  – ZDE a vysvětlivky k vyplnění ZDE). S vyplněním přihlášky Vám pomůžeme. Uchazeči, kteří konali přijímačky na svitavské gymnázium nebo svitavskou obchodní akademii, nemusí vyplňovat přihlášku celou (stačí vyplnit přední část přihlášky a na zadní části doplnit známky, které však již není nutné potvrzovat na ZŠ). Pokud někdo přjímačky na svitavskou OA nebo svitavské gymnázium dosud nekonal, nemusí na přihlášce nechávat potvrzovat prospěch – stačí dodat originály vysvědčení z 8. a 9. třídy (případně ověřené kopie). Originály po přijímačkách vrátíme. V přihlášce uchazeč vyplní jen údaje pro jednu školu, nevyplňuje kolonku “Termín školní přijímací zkoušky” (neboť se zkoušky nekonají). Lékařské potvrzení není potřebné.

Další informace podáme na tel. čísle 603511743 (tel. číslo je přístupné denně – včetně víkendu.