Výběrové řízení na učitele/učitelku českého jazyka a ON/OV nebo základů společenských věd

Ředitel svitavského Gymnázia, obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy vypisuje výběrové řízení učitele nebo učitelky českého jazyka a literatury v kombinaci s občanskou výchovou nebo základy společenských věd, a to na částečný úvazek (cca 15 hodin týdně). Podmínkou přihlášení do výběrového řízení je kvalifikace pro výuku na střední škole a vystudované obory český jazyk a literatura a občanská nauka/výchova nebo základy společenských věd. Uchazeči se mohou přihlašovat písemně dodáním strukturovaného životopisu a dokladu o získané kvalifikaci (stačí kopie, originál uchazeč předloží při případném pohovoru), a to do 31. května 2021 do 12 hodin osobně na sekretariát školy nebo poštou na adresu školy Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy. K případnému pohovoru budou uchazeči pozváni tak, aby výběrové řízení bylo ukončeno do konce školního roku 2020-2021. Nástup – 1. 9. 2021. Ředitel školy si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Zveřejněno 20. 5. 2021.