Volitelné semináře pro současnou sextu, septimu, 2. B a 3. B gymnázia a volitelné zaměření pro 2. A obchodní akademie

Následující informace se týkají žáků současné sexty A, 2. B, septimy A, 3. B gymnázia a žáků současné 2. A obchodní akademie.

Žáci gymnázia ze sexty A, 2. B, septimy A, 3. B si během následujících dní si vyberou volitelné semináře pro příští školní rok. Semináře budou otevřeny při dostatečném počtu zájemců a podle provozních možností školy. Doporučujeme žákům pečlivě volbu semináře zvážit. Po tomto prvním zjištění může být podle zájmu o volitelné předměty nabídka upravena. Ke zvolení seminářů škola pro žáky připravila jednoduchý dotazník – vyplnit nejpozději do 31. března 2021. Žáci současné sexty A a 2. B si vyberou z nabídky 2 semináře – dotazník pro ně ZDE. Žáci současné septimy A a 3. B si vyberou z nabídky 3 semináře (počítá se s tím, že v současných seminářích budou pokračovat) – dotazník pro ně ZDE. Někdy se může stát, že pro malý zájem nemůže ten či onen seminář být otevřen, případně můžeme spojit zájemce o seminář z více ročníků – je tam však riziko, že se takový seminář na rok otevře, ale po odchodu maturantů ze školy a případně i z jiných důvodů klesne počet účastníku natolik, že se seminář další rok neotevře. Na tuto skutečnost (a riziko) u seminářů s malým počtem žáků nebo u těch seminářů, kde se sejdou žáci z více ročníků, každoročně upozorňujeme.

Žáci obchodní akademie z 2. A mají v rámci výuky odborných předmětů možnost od 3. ročníku profilace vzdělávacího programu OA. Hlavním obsahem volitelného zaměření je rozšiřující problematika předmětu Ekonomika s tím, že učivo je podle zaměření navýšeno o vybrané kapitoly finančního poradenství nebo veřejné správy nebo o praktické výpočty (ekonomické praktikum – jde o pokračování ve vzdělávacím programu obchodní akademie bez specializace). Prostudujte si 3 varianty v příloze (viz níže). Do 31. března 2021 si zvolte vybranou variantu. Svou volbu pošlete e-mailem na adresu paní zástupkyně Mgr. M. Pelíškové – pe@.oa.svitavy.cz. Do předmětu napište „Volitelné zaměření a Vaše příjmení“ a do mailu napište Vaše jméno a příjmení a vybranou variantu, např. „Josef Novák – varianta 2“. Pokud neodpovíte v termínu, budete zařazeni do té varianty, kde bude místo.

Informace o volitelných seminářích pro žáky gymnázia:

Pro současnou sextu A a 2. B ZDE

Pro současnou septimu A a 3. B ZDE

Informace o volitelném zaměření pro žáky obchodní akademie:

Pro současnou 2. A ZDE