Volby do školské rady – 15. 6. 2021

Volby do školské rady se uskuteční 15. června 2021 od 14:00 hodin do 16:00 hodin ve studovně gymnázia (spojovací krček mezi budovami).

Uskuteční se:

a) volba zástupce pedagogických pracovníků školy (volit budou pedagogové gymnázia a obchodní akademie),

b volba zákonného zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků školy (volit budou zákonní zástupci nezletilých žáků gymnázia a obchodní akademie a zletilí žáci gymnázia a obchodní akademie).

Volby měly původně proběhnout na konci roku 2020, ministerstvo školství rozhodlo již v říjnu 2020 o prodloužení funkčního období členů školských rad zřízených při základních, středních nebo vyšších odborných školách v návaznosti na vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 tak, že funkční období skončí až 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Na Gymnáziu, obchodní akademii a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Svitavy tedy proběhnou volby do školské rady (ŠR) 15. 6. 2021.

Funkční období členů ŠR je tříleté. Školská rada má 3 členy: jeden je volen pedagogy školy, druhý zastupuje zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků školy a třetí člen ŠR je jmenován zřizovatelem (Pardubický kraj). Do 31. května 2021 mohli být pedagogy školy, zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky navrhováni kandidáti pro volby. Volební komise zveřejnila seznam kandidátů nejpozději 7 dní před termínem voleb. Podmínkou pro zařazení kandidáta je jeho písemný souhlas. Veškeré náležitosti voleb jsou obsaženy v pokynu ředitele školy k organizaci voleb školské rady a ve volebním řádu ŠR – zveřejněno na nástěnce školního webu.

Předsedou volební komise jmenoval ředitel školy Mgr. Vladimíra Velešíka, členy Mgr. Moniku Pelíškovou a Mgr. Jiřího Žilku.

V úterý 15. 6. 2021 bude provedena volba jednoho zástupce pedagogického sboru školy – škola obdržela 1 návrh:

Mgr. Ditta Kukaňová – učitelka školy

Další člen školské rady vzejde z volby zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy – volit se bude zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků školy – škola obdržela 1 návrh:

Ing. Karel Kratěna – zahradní architekt Svitavy (ve škole studují dvě jeho děti).

Termínu voleb byl oznámen prostřednictvím sdělení na nástěnce gymnázia a obchodní akademie a na internetových stránkách školy 16. 5. 2021.

Oznámení o volbě zástupců do školské rady včetně navržených kandidátů je ZDE (zveřejněno 2. 6. 2021).

Veškeré náležitosti voleb jsou obsaženy v pokynu ředitele školy k organizaci voleb školské rady ZDE. Volební řád ŠR ZDE (a dodatek k volebnímu řádu ZDE).

Ve volbách dne 15. 6. 2021 byli do školské rady zvoleni Mgr. D. Kukaňová (za pedagogické pracovníky školy) a Ing. K. Kratěna (za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky). Zápis z voleb je uveden ZDE.