Veřejné zakázky

Veřejné zakázky, které vyhlásilo Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Svitavy:

Veřejné zakázky od března 2014 do září 2020 jsou na starém webu gymnázia ZDE. 

  1. Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na dílo “Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy – nová soutěž”. Výzva a zadávací dokumentace, formuláře, položkový soupis prací a dodávek, návrh SoD a projektová dokumentace je  na profilu zadavatele ZDE. Zveřejněno 22. 9. 2020. Lhůta pro podávání nabídek končí 7. 10. 2020 v 9:00 hodin. Oznámení o výběru dodavatele ZDE.
  2. Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na dodávku prostředků IT pro zadavatele „Dodávka prostředků IT 2021“. Výzva je ZDE a přílohy k výzvě jsou ZDE. Zveřejněno 11. 6. 2021. Lhůta pro dodávání nabídek končí 25. 6. 2021 v 11:00 hodin. Sdělení o zrušení VZMR ZDE.
  3. Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na dodávku prostředků IT pro zadavatele “Dodávka prostředků IT 2021 – PC + monitor, NT”. Výzva je ZDE a přílohy k výzvě jsou ZDE. Zveřejněno 28. 6. 2021. Lhůta pro dodávání nabídek končí 12. 7. 2021 v 11:00 hodin. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ZDE.