Veřejné zakázky

Veřejné zakázky, které vyhlásilo Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Svitavy:

Veřejné zakázky od března 2014 do září 2020 jsou na starém webu gymnázia ZDE. 

  1. Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na dílo “Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy – nová soutěž”. Výzva a zadávací dokumentace, formuláře, položkový soupis prací a dodávek, návrh SoD a projektová dokumentace je  na profilu zadavatele ZDE. Zveřejněno 22. 9. 2020. Lhůta pro podávání nabídek končí 7. 10. 2020 v 9:00 hodin. Oznámení o výběru dodavatele ZDE.
  2. Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na dodávku prostředků IT pro zadavatele „Dodávka prostředků IT 2021“. Výzva je ZDE a přílohy k výzvě jsou ZDE. Zveřejněno 11. 6. 2021. Lhůta pro dodávání nabídek končí 25. 6. 2021 v 11:00 hodin. Sdělení o zrušení VZMR ZDE.
  3. Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na dodávku prostředků IT pro zadavatele “Dodávka prostředků IT 2021 – PC + monitor, NT”. Výzva je ZDE a přílohy k výzvě jsou ZDE. Zveřejněno 28. 6. 2021. Lhůta pro dodávání nabídek končí 12. 7. 2021 v 11:00 hodin. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ZDE.
  4. Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) „Dodávka 2 ks plynových kondenzačních kotlů na OA včetně projektové dokumentace“. Výzva je ZDE a přílohy k výzvě jsou ZDE. Zveřejněno 10. 10. 2022. Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 19. 10. 2022 do 11:00 hodin. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ZDE.
  5. Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) „Energetická opatření – výměna stávajících svítidel v budovách organizace za LED technologii“. Výzva je ZDE a přílohy k výzvě jsou ZDE, ZDE a ZDE. Zveřejněno 12. 10. 2022. Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 21. 10. 2022 do 11:00 hodin (pro všechny 3 části). Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ZDE, ZDE a ZDE.
  6. Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR)  (poptávkové řízení) “Rozšíření regulace topného systému na odloučené pracoviště”. Výzva s přílohami je ZDE. Zveřejněno 8. 12. 2022. Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 16. 12. 2022 do 10:00 hodin. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ZDE.
  7. Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) “Zajištění zahraničních kurzů pro učitele v rámci programu Erasmus+”. Výzva s přílohami je ZDE. Zveřejněno 12. 1. 2023. Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 25. 1. 2023 do 12:00 hodin. Informace o výsledku VZMR ZDE.
  8. Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na dodávku prostředků IT pro zadavatele “Dodávka notebooků” (jde o dodávku v rámci programu Digitální učební pomůcky z Národního plánu obnovy – pro mobilní počítačovou učebnu). Výzva je ZDE a přílohy k výzvě jsou ke stažení ZDE. Zveřejněno 9. 6. 2023. Lhůta pro dodávání nabídek končí 22. 6. 2023 v 11:00 hodin. Informace o výsledku VZMR  ZDE.