Úprava předprostoru gymnázia – 2021 – fotogalerie

Již v roce 2020 byla veřejnost informována o tom, že dojde k úpravě prostoru před budovou gymnázia a základní školy na ulici Sokolovská. Jde o prostor, který je v majetku Pardubického kraje, který také stavební a sadové úpravy bude financovat. Drobné práce byly zahájeny již v prosinci minulého roku, na začátku února podle aktuálních klimatických podmínek začnou stavební práce např. bouráním „kašny“, která nikdy nebyla funkční, terénními úpravami, stavbou opěrných zídek, chodníčku, elektroinstalací, instalací laviček apod. Stavební část akce by měla být hotova do začátku léta, do konce léta pak budou realizovány sadové úpravy, bude provedena zbývající výsadba keřů, stromů a některých rostlin. Smyslem úprav bude mj. odclonění a odhlučnění od komunikace a kruhového objezdu, posílení bezpečnosti v uvedeném prostoru, kde dochází k promíchávání chodců, cyklistů, automobilů, lidí s kočárky apod. Měl by tak vzniknout upravený klidnější prostor s funkcí relaxačně-odpočinkovou, prostor využitelný v budoucnosti i pro edukativní účely. Důležitá role v prostoru bude dána zeleni, která bude oddělovat přilehlé komunikace. Z hlediska dřevin na tom prostor funkčně i početně vydělá.

Po dobu výstavby bude omezen průchod a průjezd kolem budovy školy z ulice Sokolovská na ulici Poličská. V prostoru se bude pohybovat stavební technika. Pokud zrovna bude probíhat nějaké stavebně-dopravní dění, bude průchod zakázán, případně omezen, kruhový objezd se bude obcházet, např. při příchodu od haly na ulici Poličská se bude muset jít k přechodu u hotelu Národní dům k Seniorcentru, pak kolem radnice k parku a naopak. Pokud situace na staveništi mimořádně umožní alespoň nějaký průchod po současném chodníku, bude omezený – úzký, nekomfortní. V celém prostoru, je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, všech upozornění a pokynů stanovených stavební firmou.

Informace o úpravách předprostoru krok za krokem jsou ZDE.

Na nově upravený prostor před svitavským gymnáziem se přijeli 9. 9. 2021 podívat radní pro školství Pardubického kraje Josef Kozel, vedoucí odboru školství Krajského Úřadu Pardubického kraje Mgr. M. Kiss a také starosta města Svitavy Mgr. David Šimek. Pozváni byli mj. také proto, že celou úpravu financoval Pardubický kraj a město Svitavy poskytlo projektovou dokumentaci. Všem hostům se prostor líbil 🙂

Návštěva z Pardubického kraje a města Svitavy 9. 9. 2021
Návštěva z Pardubického kraje a města Svitavy 9. 9. 2021
Sázení cibulovin 20. 9. 2021