Třídy

Přehled všech tříd ve škole ve školním roce 2023/2024

Třída Třídní učitel Počet žáků Počet chlapců Počet dívek
prima A Mgr. Petra Jeřábková 28 12 16
sekunda A Mgr. Pavel Brázda 30 14 16
tercie A Mgr. Jiřina Boušková 29 6 23
kvarta A Mgr. Ilona Snášilová 29 12 17
kvinta A Mgr. Martin Komoň 27 17 10
sexta A Mgr. Kateřina Stündlová 24 5 19
septima A Mgr. Jiří Žilka 27 15 12
oktáva A Mgr. Radovan Kroulík 27 9 18
1. B (Gy) Mgr. Eva Steklá 32 13 19
2. B (Gy) Mgr. Jiří Mach 31 9 22
3. B (Gy) Mgr. Kamil Kučera 32 16 16
4. B (Gy) PhDr. Ivana Pavlišová 31 15 16
Celkem gymnázium 347 143 204
1. A (OA) Ing. Jana Pospíšilová 30 11 19
2. A (OA) Mgr. Iva Štrychová 26 10 16
3. A (OA) Ing. Petra Kopečná 28 6 22
4. A (OA) Ing. Šárka Sauerová 24 10 14
Celkem OA 108 37 71
Celkem škola   455 180 275