Třídy

Přehled všech tříd ve škole ve školním roce 2023/2024

Třída Třídní učitel Počet žáků Počet chlapců Počet dívek
prima A Mgr. Petra Jeřábková 30
sekunda A Mgr. Pavel Brázda 30 14 16
tercie A Mgr. Jiřina Boušková 29 6 23
kvarta A Mgr. Ilona Snášilová 29 12 17
kvinta A Mgr. Martin Komoň 29
sexta A Mgr. Kateřina Stündlová 26 6 20
septima A Mgr. Jiří Žilka 26 16 18
oktáva A Mgr. Radovan Kroulík 26 9 17
1. B (Gy) Mgr. Eva Steklá 30
2. B (Gy) Mgr. Jiří Mach 30 9 21
3. B (Gy) Mgr. Kamil Kučera 31 16 15
4. B (Gy) PhDr. Ivana Pavlišová 31 15 16
Celkem gymnázium
1. A (OA) Ing. Jana Pospíšilová 30
2. A (OA) Mgr. Iva Štrychová 28 10 18
3. A (OA) Ing. Petra Kopečná 29 6 23
4. A (OA) Ing. Šárka Sauerová 25 11 14
Celkem OA
Celkem škola