Tercie gymnázia navštívila Květnou Zahradu z.ú.

Žáci tercie A pod vedením Mgr. K. Stündlové a Mgr. N. Bisové navštívili 29. 9. 2021 Květnou Zahradu z. ú. v Květné. Absolvovali prohlídku organizace a zapojili se do několika činností. Vyzkoušeli jízdu na koni nebo hledání pokladů.

Květná Zahrada, z.ú. je organizací založenou v roce 2005, zaměřenou na efektivní pomoc a podporu ohrožených a rizikových dětí a jejich rodin a mladých lidí, kteří po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, vrací se z jiných zařízení pro péči o mládež, z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby, nebo jsou v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory.

Od roku 2009 se Květná Zahrada věnuje také sociálnímu podnikání, které je zaměřeno zejména na zaměstnávání sociálně rizikových a ohrožených mladých lidí.