Žákovská rada

 • žákovskou radu tvoři zástupci žáků jednotlivých tříd (např. předsedové třídní samosprávy)
 • na gymnáziu si každá třída volí svého člena v žákovské radě a jeho náhradníka (zástupce), na obchodní akademii si každá třída volí dva členy v žákovské radě
 • ředitelka školy svolává žákovskou radu na řádné jednání minimálně jedenkrát za dva měsíce, na základě žádosti členů žákovské rady může ředitelka svolat i mimořádné jednání
 • jednání žákovské rady může probíhat odděleně na gymnáziu a na obchodní akademii
 • jednání žákovské rady předsedá ředitelka školy
 • ředitelka školy může k jednání rady pozvat další hosty
 • o programu jednání ředitelka školy členy žákovské rady informuje předem, v případě mimořádného jednání rady z podnětu žáků informují žáci předem ředitelku školy o důvodech nutnosti mimořádného jednání
 • účast na jednání žákovské rady není povinná, člena žákovské rady nemůže zastupovat jiný žák
 • z jednání žákovské rady se pořizuje zápis
 • kompetence žákovské rady:
  • projednání koncepčních a strategických záležitostí školy
  • projednání výsledků činnosti školy v uplynulých obdobích
  • projednání iniciativních návrhů, připomínek, námětů a podnětů žáků, které se týkají organizace studia, učebního plánu, kvality výuky, chodu školy, materiálního zabezpečení výuky, služeb žákům apod..

Složení žákovských rad – členové ve školním roce 2023/2024:

Třída  Člen  Náhradník 
prima A  Tereza Vyskočilová  Norbert Nývlt 
sekunda A  Nela Skřebská  Dominik Blažka 
tercie A  Magdalena Pavlíčková  Veronika Dvořáková 
kvarta A   Pavel Vodička  Ela Maturová 
kvinta A  Julie Zdražilová   Jakub Drdla 
sexta A   Mikoláš Urbánek  Patricie Krenarová 
septima A   Richard Částek  Jakub Vrtěna 
oktáva A  Tereza Hájková  Adam Krátký 
1. B  David Maljarčík  Palánová Viola 
2. B  Tereza Běťáková  Vojtěch Hájek 
3. B  Jiří Martínek  Tereza Pallová 
4. B  Ondřej Mervart  Štěpán Ducháček 

 

1. A (OA)  Nikola Snášilová, Samuel Šulc

2. A (OA) Adéla Baboučková, Vojtěch Musil

3. A (OA) Hana Řehořová, Šimon Sehnal

4. A (OA)