Studenti gymnázia na třídenním workshopu v bývalém ghettu v Terezíně

V rámci školního programu věnovanému problematice holokaustu absolvovali studenti sexty a 2. B ve dnech 19. až 21. 4. 2023 workshop v bývalém ghettu v Terezíně.

Již téměř dvacet let realizuje svitavské gymnázium školní projekt „Holokaust“. V rámci projektu připravuje škola pro studenty program, jehož cílem je seznámení se s problematikou holokaustu, tedy s nacistickou politikou systematického pronásledování a hromadného vyvražďování především osob židovské národnosti. V prvním ročníku studia žáci navštěvují památník obětem holokaustu v jihočeských Černovicích, v druhém ročníku absolvují studenti dvou až třídenní workshop v bývalém ghettu v Terezíně. Ve třetím ročníku škola pro studenty připravuje každoročně dvoudenní zájezd do Polska, jehož součástí je návštěva bývalého koncentračního tábora v Osvětimi a Březince a prohlídka židovského ghetta v Krakově. A v posledním ročníku studia navštěvují studenti židovské město a památky v Praze. Kromě toho se pravidelně studenti zapojují do programu „Hledání hvězdy Davidovy“, který již také 20 let organizuje Městské muzeum a galerie ve Svitavách. Obvykle jde o zajímavé besedy, výstavy nebo kulturní aktivity. Několikrát vysadili studenti školy na památku dětských obětí holokaustu v prostoru před školou žluté krokusy.