Studenti 3. A svitavské obchodní akademie na tři dny v Praze

Studenti 3. A svitavské obchodní akademie navštívili na konci dubna 2022 Prahu, kde pod vedením Mgr. I. Štrychové a Mgr. Š. Procházkové absolvovali náročný kulturně-historický program.