Sportovní dny na obchodní akademii

Závěr školního roku bývá na obchodní akademii mj. ve znamení sportování. Pátek 23. 6. 2023 byl ve znamení netradičních sportů – studenti si vyzkoušeli lezení na horolezecké stěně, box (pod vedením trenéra boxu a zároveň školníka na OA M. Volfa), biatlon, branball. Třídy také zápolily v přetahování lanem. Další prostor pro sportování měli studenti 28. a 29. 6. 2023. Sportovalo se na venkovním hřišti obchodní akademie, proběhl mezitřídní turnaj ve volejbalu, na pořadu byl i venkovní stolní tenis atd. Vítězem všech sportovních aktivit (podle bodování) se stal tým 3. A. Vyvrcholením všech předprázdninových aktivit byla celodenní velká širfovaná (připravila P. Kolářová) – tuto soutěž vyhrál tým Vidláci (z 1. A).