Dlouhodobá spolupráce s Krizovým centrem J. J. Pestalozziho

Již dva roky spolupracuje jak gymnázium, tak obchodní akademie s Krizovým centrem J. J. Pestalozziho ve Svitavách, a to jak na úrovni individuální nebo skupinové pomoci žákům, tak na úrovni exkurzí jednotlivých tříd. Škola umožňuje vždy novým třídám společnou návštěvu tohoto poradenského zařízení. Od září 2022 se takových návštěv uskutečnilo již několik – 10. 11. 2022 se návštěva uskutečnila pro třídu 1. A obchodní akademie, 30. 11. 2022 tam zavítali žáci primy A, 6. 12. 2022 pak studenti 1. B. Na fotografii je třída 1. A obchodní akademie.- Také této třídy se ujala vedoucí centra Mgr. I. Valtová, která žáky seznámila s rozsahem služeb, které tato obecně prospěšná společnost bezplatně nabízí. Je tady pro lidi všech věkových kategorií, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, kterou neumí sami řešit. Více informací najdou ti, kteří potřebují pomoci sobě nebo někomu druhému na: https://pestalozzi.cz/sluzby/krizove-centrum-svitavy/.