Slavnostní zahájení studia 1. A obchodní akademie

Slavnostní zahájení studia pro nové žáky školy (třída 1. A) proběhlo 10. 9. 2020, tentokrát v parku Jana Palacha. Studentskou hymnu Gaudeamus igitur zazpíval student gymnázia Š. Maruš, pamětní list a upomínkový předmět žáci převzali od třídní učitelky Ing. Š. Sauerové, ředitele školy PaedDr. M. Báči a zástupkyně ředitele Mgr. M. Pelíškové. Bohužel ne všichni žáci se akce mohli zúčastnit.