Školní soutěž v anglickém jazyce na obchodní akademii

V červnu proběhla na obchodní akademii školní soutěž v anglickém jazyce. Žáci prvního a druhého ročníku mohli porovnat své schopnosti porozumět čtenému a slyšenému textu. Nejlepší z nich pak postoupili do druhého kola, v němž se hodnotily ústní komunikační dovednosti. Výkony v jednotlivých disciplínách byly velmi vyrovnané a porota to neměla s určením konečného pořadí jednoduché. Vítězi se nakonec stali Barbora Pokorná (1. A) a Petr Pham (2. A). Ocenění byli i žáci na druhém a třetím místě: Karel Dočkal, Jiří Dvořák (oba z 1. A), Nikola Kočová a Michaela Kociánová (obě ze 2. A). Někteří z nich již ocenění převzali, ostatní se mohou těšit v září. Blahopřejeme vítězům i všem dalším úspěšným účastníkům. Přejeme hezké prázdniny a hodně radosti při studiu angličtiny i v příštím školním roce.

RNDr. M. Švejcarová a Mgr. E. Steklá, organizátorky soutěže