Školní kolo soutěže „Finanční gramotnost“ na obchodní akademii – výsledky

V prosinci 2020 proběhlo na obchodní akademii školní kolo soutěže “Finanční gramotnost”.  Pořadí: 1. místo: Ondřej Karpíšek (4. A), 2 místo: Daniela Slezáková (3. A), 3. místo Ladislav Trávníček (4. A). Další pořadí – 4. A. Gvozděckij (4. A), 5. K. Mikysková (4. B), 6. M. Jirků (3. A). Do okresního kola postupují první tři soutěžící.