Školní kolo SOČ na svitavském gymnáziu a historie SOČ na škole

Středoškolská odborná činnost má na svitavském gymnáziu téměř třicetiletou tradici. Školní kolo SOČ se uskutečnilo 21. 3. 2023, své soutěž ní práce obhajovali před četným publikem E. Sobolová (4. B) – téma její práce „Modrotisk“ (ved. práce PhDr. I. Pavlišová) a D. Boček (oktáva A) – téma jeho práce „Umění jako součást propagandy totalitních režimů“ (ved. práce PaedDr. R. Oblouková). Obě práce z oboru Teorie kultury uspěly před porotou a postoupily do krajského kola. Dlouholetým garantem SOČ na škole je Mgr. V. Velešík.

Vzpomeňme nejvýraznějších úspěchů v minulých ročnících SOČ a připomeňme alespoň umístění nejúspěšnějších prací v národním kole:

1994: M. Polák („Monitoring vodního ptactva na Opatovských rybnících“) – účast

1995: H. Stříteská („Historie obce Trstěnice v letech 1918-1938“) – 2. místo

1996: J. Dvořák („Bystré za vlády říšského rodu z a na Hohenembsu“) – účast

1997: J. Pařil („Poznámky ke kulturnímu životu ve Březové nad Svitavou v letech 1918-1948“) – 6. místo

1998: H. Stříteský („Historie obce Trstěnice v letech 1945-1948“) – účast

1999: M. Vévoda („Pink Floyd“) – 2. místo, H. Stříteský – („Historie obce Trstěnice v letech 1945-1948“) – 3. místo

2000: A. Šunková (“Jaroslav Foglar“) – účast

2002: Z. Štefániková („A. a V. Mrštíkové – Maryša“) – 11. místo, P. Kopecká („Srovnání historických románů M. Waltariho a J. Loukotkové“) – 13. místo, T. Dvořáková („Háj hrdinů ve Svitavách“) – 15. místo

2003: T. Pařízek – („2. světová válka“) – 2. místo, J. Jedličková („Studentský slang“) – 7. místo

2004: B. Chybová („Jacques Prévert – poezie jako život“), J. Šavelka („Dějiny starověkého Říma“) – 6. místo, E. Dubišarová („Světová náboženství“) – 15. místo

2005: V. Janoušek („Batrachofauna Letovicka“) – účast

2006: V. Velešík ml. – („Spolky Okresní péče o mládež v městech okresu Svitavy“) – 6. místo

2007: D. Šrajbr, T. Radiměřský („Obsazenost ptačích budek v lesní oblasti Brand u Svitav“) – 14.–16. místo

2008: J. Vrána („Avifauna svitavského Dolního a Horního rybníka v letech 2004-2007“) – 5. místo, B. Chmelinová („Hrubý a Nízký Jeseník – turistické trasy pro vozíčkáře“) – 6. místo, J. Surý (“Lucius Annaeus Seneca”) – 6. místo

2009: M. Velešík („Kamenná paměť“) – 8. místo

2011: M. Antošová („Efektivnost nakládání s bioodpady na Svitavsku“) – 15. místo

2012: M. Šrajbr („Sledování obsazenosti sýkorníků v lesní oblasti Brand u Svitav“) – 9. místo

2015: M. Matějka („Mrazové kotliny“) – 2. místo

2018: D. Marková („Krajka“) – 3. místo 2019: J. Mizerová („Hieronymus Bosch“) – 12. místo

2019: J. Mizerová („Hieronymus Bosch“) – 12. místo

Je potřeba dodat, že i na obchodní akademie zaznamenala v roce 2020 úspěch, kdy M. Zouhar s prací „Vliv záporných úrokových sazeb na reálnou ekonomiku” odsadil v celostátním kole 4. místo.