Školní kolo olympiády v českém jazyce

Ve školním kole olympiády v českém jazyce (únor 2022) zvítězil v kat. I (nižší stupeň gymnázia) J. Drdla (tercie), na 2. místě se umístila N. Makovská (kvarta) a na 3. místě J. Zdražilová. V kat. II (střední školy) zvítězila na gymnáziu K. Syrová (oktáva) před J. Krušinovou (septima) a M. Matrasovou (septima). Na obchodní akademii v kat. II (střední školy) zvítězila B. Krčová (2. A), na 2. místě se umístil Š. Pytlík (3. A)  a na třetím místě skončila H. Řehořová (1. A).   

Olympiáda v ČJL na obchodní akademii - kat. II
Olympiáda v ČJL na gymnáziu - kat. II