Školní kola Chemické olympiády na gymnáziu

V kategorii D soutěžil T. Datinský (kvarta A), který v okresním kole obsadil 10. místo. Vítězem školního kola kategorie C se stal D. Nekvinda (kvinta A) před T. Látalem (kvinta A). První místo v kategorii B pak získala J. Krušinová (septima A). Krajská kola vyšších ročníků se mají ještě uskutečnit. O úspěchu K. Kučerové (oktáva A), která prošla až od národního kola soutěže, jsme se zde již zmiňovali.