Rozesíláme pozvánky k přijímacím zkouškám

Podle platné legislativy střední školy odesílají uchazečům o studium (zákonným zástupcům) pozvánku k přijímacím zkouškám. Měli byste v těchto dnech vyhlížet poštovního doručovatele, případně se dívat i do schránky na dopisy, zda tem není oznámení o tom, že Vás doručovatel nezastihl doma. Pozvánky totiž posílám v obálce s modrým pruhem (doručenka do vlastních rukou zákonného zástupce, který byl uveden na přihlášce ke studiu).

Dopis obsahuje:

  • oznámení o zahájení správního řízení (tím celé přijímací řízení totiž je)
  • pozvánku k přijímacím zkouškám (pozor: obsahuje také registrační číslo, pod kterým se budou zveřejňovat výsledky přijímacího řízení, např. GYOA-pe/12/2021 – registrační číslo je tedy důležité, tak si ho uschovejte)
  • informaci o jednotných přijímacích zkouškách (vyplňování testů)
  • výtah z kritérií přijímacího řízení
  • informaci o tom, že žák bude k přijímačkám připuštěn jen pokud si přinese potvrzení o negativním testu na covid-19 (potvrzení vydává ZŠ), případně jiné – vyjmenované – doklady
  • tiskopis prohlášení o příznacích onemocnění covid-19 (žák ho přinese v den přijímaček do školy)
  • sdělení o tom, jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (zejména v případě, že žák nebude ke studiu přijat)

Doporučujeme Vám, abyste si prostudovali informace o ochraně zdraví při přijímačkách. Jde o materiál MŠMT – ZDE (je tam i pojednání o tom, co nutně žák musí v den přijímaček předložit, aby byl vpuštěn do budovy školy.

Někteří žáci obdrží pozvánku k přijímačkám na naši školu na dva dny. Je to z toho důvodu, že několik škol zrušilo přijímací zkoušky a žák je přesto má možnost vykonat dvakrát. Proto se v obou termínech přijímaček zúčastní na naší škole (na gymnáziu nebo na obchodní akademii). Týká se to také žáků, kteří si podali přihlášku ke studiu na naší škole na gymnázium i na obchodní akademii.