Ředitelské volno 16. 11. 2020 nebude, ale online výuka také nebude

Na pondělí 16. 11. 2020 naplánovalo původně ředitelství školy tzv. ředitelské volno. Důvodem byly připravované stavební úpravy a provozní záležitosti v době, kdy se počítalo s tím, že žáci budou normálně chodit do školy. Stavební práce budou zahájeny později a žáci do školy nyní nechodí. Rozhodli jsme tedy ředitelské volno přesunout na jiný termín, který by byl potřebnější, vhodnější a možná i pro školu a žáky výhodnější. Zároveň jsme si vědomi toho, že žáci (třeba i celé rodiny) již mají nějak naplánovaný prodloužený víkend včetně pondělí 16. 11. s propojením na následný  státní svátek. Z tohoto důvodu jsme se ve škole dohodli na tom, že v pondělí 16. 11. nebude ředitelské volno, ale zároveň nebude probíhat žádná online výuka. Na uvedený den žáci od svých učitelů mohou dostat v dostatečném předstihu maximálně nějakou samostatnou práci. Absence se nebude sledovat. Pokud učitelé pro žáky nějaké zadání samostatné práce připraví, obdrží ho žáci tak, aby měli možnost práci splnit již před víkendem (již ve čtvrtek 12. 11.) a aby práci žáci mohli učiteli odevzdat až nejdříve ve čtvrtek  19. 11. 2020. Pokud si uvedené opatření dobře přečtete, je zejména pro žáky školy (případně pro rodiny žáků) výhodné: přímá výuka v tento den nebude, absence sledovaná nebude, na splnění případných úkolů žáci budou mít víc času a zbude jeden den ředitelského volna na jiný termín. Přesun ředitelského volna byl již projednán se zřizovatelem školy. Pokud by někdo potřeboval ještě důkladněji vysvětlit podstatu této změny, může si o podrobnější vysvětlení napsat na adresu info@gy.svitavy.cz nebo info@oa.svitavy.cz, případně zatelefonovat na tel. číslo 603511743. Změna se týká gymnázia i obchodní akademie. Školní jídelna 16. 11. 2020 vařit nebude, bude mít sanitární den.