První semestr univerzity třetího věku ukončen

První semestr dalšího ročníku studia na svitavské univerzitě třetího věku, kterou od roku 2003 zřizuje gymnázium, byl v lednu ukončen. Obsahem semestru byly základy společenských věd. Po slavnostním zahájení studia (imatrikulaci) absolvovali posluchači sérii přednášek z filozofie, práva a teologie, absolvovali také 2 exkurze (do městské knihovny a k Okresnímu soudu ve Svitavách) a dvě externí besedy o holokaustu a o fake news. Garantem semestru byl Mgr. V. Velešík.

Přehled absolvovaných přednášek (září 2022 až leden 2023):

JUDr. J. Čepelková – Základy občanského práva

RNDr. M. Vydláková – pamětnice holokaustu a ghetta v Terezíně

Mgr. J. Valůch – Jak se vyznat v mediálním chaosu

Mgr. V. Velešík – Filozofie a dnešní svět, Obraz člověka a společnosti v dějinách filosofie, Filosofie a dějiny

Mgr. F. Keller – Víra dnes

JUDr. Š. Navrátilová – Úloha notáře v životě občana

JUDr. E. Kotalová – Základy trestního práva

JUDr. Bohumil Kotala – Systém soudů a aktuální právní problematika

Druhý semestr bude od února 2023 věnován Kultuře a dějinám umění (garantem je PaedDr. V. Burešová).

Výkonným ředitelem univerzity třetího věku je PaedDr. Milan Báča.