Projektový den pro žáky ZŠ

V rámci projektu I-KAP-II (Polytechnika) uspořádalo 8. 11. 2023 gymnázium jeden mimořádný projektový den pro žáky 8. třídy ZŠ a MŠ Sokolovská Svitavy. V chemické laboratoři se žáci pod vedením Jiřího Macha zabývali tématem „Dělení směsí biologického materiálu metodami filtrace a extrakce“, v učebně biologie vedl Michal Střeštík praktickou lekci „Členovci – letem světem po skupinách“. V obou případech byly využity některé pomůcky a technika, kterou škola v projektu získala. Šlo o poslední projektovou akci, na které se sešli všichni členové projektového týmu. Ti se také na přípravě projektového dne podíleli.