Projekt o vodě a vzduchu v sekundě

Sekundánky a sekundáni pod vedením p. p. Martina Šrajbra připravili v rámci vyučování chemie v grafické podobě své úvahy nad dvěma základními směsmi látek, které ovlivňují zásadně život na Zemi. Pod názvem “Voda – životodárný živel” a “Vzduch – neviditelný živel” zveřejnili své výsledky, které jsou připraveny k prohlédnutí na chodbě u naší chemické laboratoře.