Projekt I-KAP II – OA (matematická, čtenářská a počítačová gramotnost)

Od léta 2021 je svitavská obchodní akademie zapojena do projektu I-KAP II, který je zaměřen na matematickou, čtenářskou a počítačovou gramotnost. Probíhá vzdělávání pedagogů, testování dovednosti žáků v uvedených gramotnostech atd. Obchodní akademie byla v rámci projektu také vybavena  jazykovou učebnou ROBOTEL.