Pro studenty gymnázia a obchodní akademie připravujeme zájezd do předvánoční Vídně

Naše škola pořádá pro studenty gymnázia i obchodní akademie tradiční exkurzi do předvánoční Vídně. Uskuteční se ve středu 7. prosince 2022. Zváni jsou všichni studenti naší školy, a to především ti, kteří by si chtěli v praxi vyzkoušet svoji znalost německého jazyka. Jedná se o jednodenní zájezd autobusem s průvodcem. Náplní exkurze je kulturně historická prohlídka metropole a nechybí ani nezbytné volno s možností načerpání vánoční atmosféry a případného zakoupení suvenýrů. Cena nepřekročí Kč 400,–. Zájemci o tuto exkurzi nechť se hlásí u Mgr. Evy Steklé nebo u Mgr. Moniky Pelíškové. Přihlášky se podle zásady “kdo dřív přijde, ten dřív mele” přijímají do naplnění míst zájezdu.