Přípravné kurzy Cambridge English

Přípravné kurzy Cambridge English, Goethe-Zertifikat a francouzštiny

Státní jazyková škola zajišťuje přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám němčiny Goethe-Zertifikat (v úrovních A0, A1, A2, B1) a angličtiny Cambridge English v úrovních KET (A2), PET (B1), FCE (B2), CAE (C1).  Zabezpečuje také mezinárodní zkoušky Cambridge English (ve spolupráci s Cambridge P.A.R.K.) a mezinárodní zkoušky Goethe-Zertifikat. Lze se přihlásit také na kurz francouzštiny – např. přípravný kurz pro certifikát DELF, DALF.

KURZY CAMBRIDGE ENGLISH VE ŠKOLNÍM ROCE 2023-2024

KET (A2): 2 hodiny týdně – jednoletý….. Kč 3.980,–

KET (A2): 2 hodiny týdně – dvouletý…… Kč 3.980,–

PET (B1): 2 hodiny týdně – jednoletý….. Kč 3.980,–

PET (B1): 2 hodiny týdně – dvouletý…… Kč 3.980,–

FCE (B2): 2 hodiny týdně – jednoletý….. Kč 3.980,–

FCE (B2): 2 hodiny týdně – dvouletý…… Kč 3.980,–

CAE (C1): 2 hodiny týdně – jednoletý….. Kč 3.980,–   

CAE (C1): 2 hodiny týdně – dvouletý…… Kč 3.980,– 

Odevzdání závazné přihlášky na sekretariát paní K. Hořínkové – osobně nebo elektronicky (hk@gy.svitavy.cz) – do 16. 6. 2023

 • Cena neobsahuje náklady na pořízení učebnice, pracovního sešitu a cenu zkoušky.
 • Zaplacení ceny kurzu: 
  • a) celá částka – do 23. 6. 2023
  • b) splátkový systém  – 50% do 23. června 2023, 50% do 8. 9. 2023  
 • Platby: hotově nebo bezhotovostně. Platba vždy na rok, nevratná (náhradník)
 • Zaplacení ceny učebnice a pracovního sešitu – do  12. září (Kč 450 až Kč 660,– , podle typu kurzu)
 • Výuka v kurzech – od začátku školního roku

Uhrazenou částku (celou nebo část) nelze již po zaplacení vracet. Počet platících účastníků příslušné skupiny kurzu nesmí při zahájení kurzu klesnout pod 11, taktéž v druhém roce dvouletého kurzu nesmí poklesnout počet platících účastníků skupiny příslušného kurzu pod 11. Pokud takové situace nastanou a nepůjde počet účastníků kurzu doplnit novými účastníky, skupina daného kurzu se neotevře a zaplacené kurzovné na daný rok se účastníkům kurzu, kteří již kurzovné uhradili, vrátí.

Pozor:

 • Ve školním roce 2023-2024 budou kurzy otevírány pro studenty svitavského gymnázia i pro veřejnost (žáky ZŠ, studenty SŠ, VŠ i pro dospělé)
 • Nejde o „placené doučování“.
 • Obsah učiva jiný, ŠVP JŠ (ne GY), jiné učebnice.
 • Absolvování kurzu není podmínka pro přihlášení se na zkoušku
 • Nejlepší studenti gymnázia by mohli zvládnout zkoušky i bez přípravného kurzu.
 • Neabsolvování kurzu nemá vliv na hodnocení v hodinách AJ na GY či znevýhodnění ve třídě.
 • Čtyři úrovně kurzů pro studenty, ne: masová záležitost, max. 15 studentů v 1 kurzu.
 • U dvouletých kurzů – 2. ročník se otevírá při minimálním počtu 11 účastníků (doplňování).
 • Absolvování kurzu neznamená záruku úspěšného složení zkoušky, ale vysoká úspěšnost se předpokládá.   
 • MOTIVACE ke studiu cizích jazyků – ANO.

Závazné přihlášky do kurzů se odevzdávají do 16. 6. 2023. Tiskopis závazné přihlášky je na sekretariátu školy,  u vyučujících AJ a je zveřejněn i ZDE. Přihlášku si nedříve stáhněte do počítače, tam ji teprve vyplňujte.

KURZY GOETHE-ZERTIFIKAT VE ŠKOLNÍM ROCE 2023-2024  

Nj  (A0):  2 hodiny týdně – dvouletý                                                            Kč 3.980,–*

Nj  (A1):  2 hodiny týdně – dvouletý                                                            Kč 3.980,–*

Nj  (A2):  2 hodiny týdně – jednoletý                                                           Kč 3.980,–* 

Nj  (A2):  2 hodiny týdně – dvouletý                                                            Kč 3.980,–* 

Nj  (B1):  2 hodiny týdně – jednoletý                                                           Kč 3.980,–*

Nj  (B1):  2 hodiny týdně – dvouletý                                                            Kč 3.980,–*

Odevzdání závazné přihlášky na sekretariát paní K. Hořínkové – osobně nebo elektronicky (hk@gy.svitavy.cz) – do 16. 6. 2023

Cena neobsahuje náklady na pořízení učebnice, pracovního sešitu a cenu zkoušky.

 • Zaplacení ceny kurzu: 
  • a) celá částka – do 23. 6. 2023
  • b) splátkový systém  – 50% do 23. června 2023, 50% do 8. 9. 2023   
 • Platby: hotově nebo bezhotovostně. Platba vždy na rok, nevratná (náhradník)
 • Zaplacení ceny učebnice a pracovního sešitu – do  12. září (Kč 450 až Kč 660,– , podle typu kurzu)
 • Výuka v kurzech – od začátku školního roku 

Uhrazenou částku (celou nebo část) nelze již po zaplacení vracet. Počet platících účastníků příslušné skupiny kurzu nesmí při zahájení kurzu klesnout pod 11, taktéž v druhém roce dvouletého kurzu nesmí poklesnout počet platících účastníků skupiny příslušného kurzu pod 11. Pokud takové situace nastanou a nepůjde počet účastníků kurzu doplnit novými účastníky, skupina daného kurzu se neotevře a zaplacené kurzovné na daný rok se účastníkům kurzu, kteří již kurzovné uhradili, vrátí.

POZOR:

Ve školním roce 2023-2024 budou kurzy otevírány pro studenty svitavského gymnázia i pro veřejnost (žáky ZŠ, studenty SŠ, VŠ i pro dospělé)

 • Nejde o „placené doučování“.
 • Obsah učiva jiný, ŠVP JŠ (ne GY), jiné učebnice.
 • Absolvování kurzu není podmínka pro přihlášení se na zkoušku.
 • Nejlepší studenti gymnázia by mohli zvládnout zkoušky i bez přípravného kurzu.
 • Neabsolvování kurzu nemá vliv na hodnocení v hodinách NJ na GY či znevýhodnění ve třídě.
 • Čtyři úrovně kurzů pro studenty, ne: masová záležitost, max. 15 studentů v 1 kurzu.
 • U dvouletých kurzů – 2. ročník se otevírá při minimálním počtu 11 účastníků (doplňování).
 • Absolvování kurzu neznamená záruku úspěšného složení zkoušky, ale vysoká úspěšnost se předpokládá.   
 • MOTIVACE ke studiu cizích jazyků – ANO.

Závazné přihlášky do kurzů se odevzdávají do 16. 6. 2023. Tiskopis závazné přihlášky je na sekretariátu školy,  u vyučujících NJ a je zveřejněn i ZDE.  Přihlášku si nedříve stáhněte do počítače, tam ji teprve vyplňujte.

KURZY FRANCOUZŠTINY  VE ŠKOLNÍM ROCE 2023-2024

A0: 2 hodiny týdně ….. Kč 3.980,–

A1: 2 hodiny týdně …… Kč 3.980,–

Odevzdání závazné přihlášky na sekretariát paní K. Hořínkové – osobně nebo elektronicky (hk@gy.svitavy.cz) – do 16. 6. 2023

Cena neobsahuje náklady na pořízení učebnice, pracovního sešitu a cenu zkoušky.

 • Zaplacení ceny kurzu: 
  • a) celá částka – do 23. 6. 2023
  • b) splátkový systém  – 50% do 23. června 2023, 50% do 8. 9. 2023  
 • Platby: hotově nebo bezhotovostně. Platba vždy na rok, nevratná (náhradník)
 • Zaplacení ceny učebnice a pracovního sešitu – do  12. září (Kč 450 až Kč 660,– , podle typu kurzu)
 • Výuka v kurzech – od začátku školního roku

Uhrazenou částku (celou nebo část) nelze již po zaplacení vracet. Počet platících účastníků příslušné skupiny kurzu nesmí při zahájení kurzu klesnout pod 11, taktéž v druhém roce dvouletého kurzu nesmí poklesnout počet platících účastníků skupiny příslušného kurzu pod 11. Pokud takové situace nastanou a nepůjde počet účastníků kurzu doplnit novými účastníky, skupina daného kurzu se neotevře a zaplacené kurzovné na daný rok se účastníkům kurzu, kteří již kurzovné uhradili, vrátí.

Pozor:

Ve školním roce 2023-2024 budou kurzy otevírány pro studenty svitavského gymnázia i pro veřejnost (žáky ZŠ, studenty SŠ, VŠ i pro dospělé)

Závazné přihlášky do kurzů se odevzdávají do 16. 6. 2023. Tiskopis závazné přihlášky je na sekretariátu školy,  u vyučující FJ a je zveřejněn i ZDE.  Přihlášku si nedříve stáhněte do počítače, tam ji teprve vyplňujte.