Připomínka 75 let obchodní akademie

Svitavská obchodní akademie si připomíná vždy kulaté „narozeniny“ (50., 60., 70. výročí). V roce 2022 si tedy jen připomínáme 75. výročí od založení obchodní akademie. A to přesto, že historie ekonomického školství ve Svitavách je delší a hlavně složitější.

První obchodní škola byla ve Svitavách zřízena v roce 1936 jako dvouletá obchodní škola Ústřední matice školské s právem veřejnosti. Získat učebny pro tuto školu se dlouho nedařilo pro odpor tehdejších německých měšťanů, teprve továrník Budig pronajal a upravil pro potřeby školy první patro ve skladištní budově své firmy (později to byla část průmyslové budovy pozdějšího národního podniku Vigona 01 − vedle závodní jídelny). Škola však byla po Mnichovu v září 1938 zlikvidována.

Po osvobození Svitav v květnu 1945 ministerstvo školství začalo školu obnovovat, a to v původních prostorách, později v budově reálného gymnázia (budova dnešní ZŠ) na Masarykově ulici. Tam měla obchodní škola k dispozici 2. patro. Po prázdninách byla obchodní škola otevřena, byl proveden dodatečný zápis a přijímací zkoušky. Počátkem roku 1946 podal národní výbor města Svitav žádost ministerstvu školství o zřízení obchodní akademie ve Svitavách. Po složitých jednáních nakonec se podařilo pro školu využít prázdnou budovu s nádvořím a zahradou bývalé textilní továrny na Masarykově třídě č. 20 (viz foto z přestavby). Tam svitavská obchodní akademie sídlí dodnes. Obchodní akademie ve Svitavách byla oficiálně zřízena dekretem ministerstva školství od počátku školního roku 1947/1948.

Během uplynulé doby škola prošla několika názvy jako: vyšší hospodářská škola, hospodářská škola, studium dvouleté, studium čtyřleté, střední ekonomická škola až po současný staronový název obchodní akademie. V roce 1951 vznikl žákovský domov, ten byl později přemístěn do adaptovaného hostince U Jelena v Javorníku. V prostoru za školou bylo svépomocí vybudováno v sedmdesátých letech antukové hřiště, dnes je na jeho místě hřiště s umělým povrchem. V roce 1991 byla v areálu školy otevřena nová tělocvična. Škola těžila z toho, že v oblasti výpočetní techniky byla vždy napřed, a to ještě před rokem 1990. V polovině devadesátých let byla škola jednou z prvních středních škol v zemi, která disponovala internetem. Svitavská obchodní akademie patřila v roce 1992 mezi zakladatele a propagátory práce ve fiktivní firmě, ta je dnes ve škole nahrazena reálnou studentskou firmou. Od školního roku 1995 bylo ve škole otevřeno šestisemestrální studium vyšší odborné škole ekonomické se zaměřením na finance a účetnictví. Šlo o jednu z prvních vyšších odborných škol v ČR. Budova školy byla zateplena, proměnil se vzdělávací program školy (tzv. školní vzdělávací program). Z Javorníka byl do Svitav přestěhován domov mládeže, který škole na ulici Kijevská sloužil až do roku 2018, kdy přešel pod střední zdravotnickou školu. Zřizovatel školy (Pardubický kraj) rozhodl v roce 2018 o sloučení obchodní akademie se svitavským gymnáziem. Vzhledem k poklesu zájmu o vyšší odborné studium (od roku 2017 škola studenty již nepřijímala) bylo vyšší odborné studium zrušeno. V době sloučení škol v ní dostudovávalo posledních 9 studentů.

Dnes je obchodní akademie součástí školy s dlouhým názvem: Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy. Svitavská obchodka se v původních prostorách i nadále věnuje středoškolskému oboru obchodní akademie, zájem o ni roste a je stále po 75 letech součástí svitavské vzdělávací nabídky. První oslavy výročí školy mohly být uspořádány až v roce 1968, tedy rok po „kulatinách“. Využila se k tomu uvolněnější atmosféra ve společnosti. Padesátiny oslavila – jak je uvedeno již v úvodu tohoto textu – v roce 1997, o deset let později se slavilo 60 let existence školy a poslední výročí – sedmdesátileté – škola oslavila v roce 2017. V roce 2022 si tedy škola připomíná jen půlkulaté výročí, tedy 75 let. To kulaté – osmdesátileté – řádně oslavíme v roce 2027.

75 let – to je už  solidní věk, ale na ty roky je svitavská obchodní akademie stále pěkná dáma

Více o historii obchodní akademie ZDE.