Přijímačky začaly. Co bude následovat?

V úterý 12. 4. 2022 začaly přijímací zkoušky. Na čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie zkoušky proběhnou v termínech 12. 4. 2022 a 13. 4. 2022, pro osmileté studium v termínech 19. 4. 2022 a 20. 4. 2022.

Cermat zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2022. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Cermatem. Obvykle však zveřejňujeme výsledky hned ten první den. Sledujte náš web, kde budeme dávat další informace.

Důležité je registrační číslo, které uchazeči o studium obdrželi společně s pozvánkou (např. GYOA-hk/789/2022) – pod tímto číslem budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení každého uchazeče.

Prosíme uchazeče (a jejich rodiče), aby hned po zveřejnění výsledků byli v kontaktu s naší školou. Zejména je důležité – pokud si žák podával přihlášky na 2 střední školy – mít již nyní jasno, kterou ze středních škol žák preferuje pro případ, že se dostane na obě školy. Mít již nyní promyšleno, jak s takovým případem naložit, svědčí o tom, že žák svou budoucnost pečlivě promýšlí a má promyšlené své životní priority. I tato vlastnost budoucích žáků naši školu hodně zajímá.

Potká-li uchazeče neradostná zpráva, že nebyl přijat v prvním kole a skončil pod čarou přijatých, není nutné zoufat, zmatkovat. Bude-li mít žák o studium na naší škole stále zájem, okamžitě nás kontaktujte (gymnázium tel. 603511743, obchodní akademie tel. 724742584). Je běžné – a střední školy s tím počítají – že se někteří žáci dostanou na dvě školy a rozhodnou se pak pro jinou než naši školu. A na uvolněné místo škola bere další žáky v pořadí, tedy ty, kteří byli hned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení mezi nepřijatými. Chtěli bychom Vás ujistit, že bude-li na naší škole volné místo, bude naší snahou ho zaplnit.