Přijímací zkoušky na gymnázium a na obchodní akademii

Přiblížil se termín přijímacích zkoušek na svitavské gymnázium i na svitavskou obchodní akademii. Informace k přijímacím zkouškám obdrželi všichni uchazeči o studium v pozvánce ke zkouškám (osobně, poštou nebo datovou schránkou).

Prostudujte si bližší organizační pokyny k přijímacím zkouškám na všechny řádné termíny přijímacích zkoušek na gymnázium  ZDE. A organizační pokyny k přijímacím zkouškám na všechny řádné termíny přijímacích zkoušek na obchodní akademii  ZDE.

Buďte ve škole, kde přijímací zkoušky konáte, včas. V době přestávky si může zákonný zástupce převzít uchazeče do své péče.  Tuto skutečnost oznámí uchazeč dozoru, který zavede uchazeče k hlavnímu vchodu a předá ho zákonným zástupcům. Účastníci s přiznaným uzpůsobením budou mít čas na vypracování prodloužen o 25%.

Více informací o přijímačkách a o škole najdete ZDE.