Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium na svitavském gymnáziu a obchodní akademii

Škola bude organizovat ve školním roce 2020–2021 přijímací řízení pro tyto obory:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

63-41-M/02 Obchodní akademie

Uchazeči o všechny obory budou konat jednotné přijímací zkoušky z matematiky (MAT) a českého jazyka a literatury (ČJL). Započítávat se bude prospěch na ZŠ a také aktivity žáků (viz kritéria přijímacího řízení). Bude-li Vám něco nejasné, volejte na telefonní číslo 603511743.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021–2022ZDE

MŠMT Opatřením obecné povahy ze dne 15. 3. 2021 upravilo některé záležitosti přijímacích zkoušek (v případě naší školy jednotných přijímacích zkoušek), mj.:

– zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021. Je možné, že mnozí žáci 9. tříd zápisový lístek již má, u žáků 5. tříd, kteří chtějí studovat víceleté gymnázium, to bývá jinak, tam se zápisový lístek, který odevzdáváte střední škole v případě přijetí na školu, vydává na vyžádání obvykle později,

– ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021.

Zároveň MŠT stanovilo nové termíny pro konání jednotných přijímacích zkoušek:

čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
• 1. řádný termín – 3. 5. 2021
• 2. řádný termín – 4. 5. 2021
osmileté studium:
• 1. řádný termín – 5. 5. 2021
• 2. řádný termín – 6. 5. 2021
náhradní termíny (pro všechny obory):
• 1. termín – 2. 6. 2021
• 2. termín – 3. 6. 2021

Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají po vydání Opatření obecné povahy (MŠMT 15. 3. 2021) v platnosti. Mění se v nich pouze termíny přijímacích zkoušek.

Vyplňování přihlášek:

Přihlášky ke studiu se podávají do 1. března 2021. Tiskopisy přihlášek žákům vydávají a potvrzují základní školy. Tiskopis přihlášky (editovatelný) najdete také ZDE. Pozor, tiskopis je nutné nejdříve stáhnout do Vašeho počítače a pak je možné ho vyplňovat (editovat). Vysvětlivky  k vyplnění přihlášky (návod je z roku 2020) najdete ZDE. 

Na přihláškách na gymnázium a obchodní akademii nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

Informace o názvu naší školy, kódech oborů najdete na tomto webu v menu ŠKOLA/Údaje o škole.

Nezapomeňte k přihlášce doložit diplomy ze soutěží, potvrzení z kroužků, oddílů, certifikáty atd. Jsou za to body navíc! Přihlášky ke studiu na gymnáziu je možné předat osobně na sekretariát gymnázia (Sokolovská 1638/1, Svitavy) nebo je možné je i poslat poštou na adresu naší školy (Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy) Přihlášky ke studiu na obchodní akademii je možné předat osobně na sekretariát gymnázia (Sokolovská 1638/1, Svitavy) nebo na sekretariát obchodní akademie (T. G. Masaryka 47/20, Svitavy) nebo je možné je poslat poštou na adresu naší školy (Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy) Pokud se rozhodnete podat přihlášku osobně na sekretariát gymnázia, můžete tak učinit v PO až ČT  od 7:00 do 15:00, v PÁ do 12:00. Pokud by v uvedené době z důvodu zpřísnění vládních opatření nebo v jiné době mimo uvedené časy na sekretariátu již nikdo nebyl, je možné přihlášku vložit do poštovní schránky – na gymnáziu vpravo od hlavního vchodu u nájezdové rampy, na obchodní akademii vlevo hned u dveří.

Přípravné kurzy k přijímačkám

Chystáme opět přípravné kurz k přijímačkám. Jeden přípravný kurz bude organizován pro gymnázium a druhý kurz pro obchodní akademii. Kurz bude opět obsahovat Přijímačky nanečisto. Přihlašování je možné již od konce roku 2020. Veškeré informace i přihlášky jsou ZDE. Nově jsou naplánovány tyto termíny přípravného kurzu (bez přijímaček nanečisto): 8. 4., 15. 4, 22. 4., 29. 4. 2021.

Informace k antigennímu testování uchazečů před přijímacími zkouškami

Informace k antigennímu testování uchazečů před přijímacími zkouškami najdete ZDE . Přikládáme také „Informace pro ZŠ k testování uchazečů o střední vzdělávání ve školním roce 2020/2021“ (ZDE) a “Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy” (ZDE). Výtah z těchto informací, kterým věnujte velkou pozornost, obdrží uchazeči o studium s pozvánkou k přijímací zkoušce. Bez splnění uvedených pokynů nelze uchazeči o studium umožnit osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce.

K přijímacím zkouškám lze jít i v roušce (nemusí být respirátor)

Nezapomeňte si roušky (nebo respirátory) ke zkouškám přinést. Žákům doporučujeme přinést si na přijímací zkoušky – pokud mohou – jednu roušku náhradní. Není to sice povinné, ale výměna roušky může někomu prospět.

 

Přijímačky pro gymnázium

Pro školní rok 2021-2022 budeme přijímat žáky z 5. i 9. třídy. Bude otevřena jedna třída osmiletého studia a jedna třída čtyřletého studia. Maximální předpokládaný počet přijímaných žáků: pro čtyřleté studium 30, pro osmileté studium 30.

Přijímací zkoušky se uskuteční formou jednotných přijímacích zkoušek z ČJL a MAT (připravuje Cermat – více informací na stránkách Cermatu  ZDE.)

Přijímací zkoušky pro gymnázium (duben 2021 – viz výše) se konají v budově gymnázia – Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Kritéria přijímacího řízení – viz níže “Ke stažení”

MŠMT rozhodlo 15. 2. 2021 vzhledem k vývoji epidemické situace a systému opatření o prodloužení doby trvání přijímacích zkoušek (testů), a to v případě testu z ČJL o 10 minut (na celkových 70 minut) a v případě testu z ČJL o 15 minut (na celkových 85 minut).

Přijímačky pro obchodní akademii

Do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 předpokládáme přijímat maximálně 2 třídy (po 30 žácích).

Přijímací zkoušky se uskuteční formou jednotných přijímacích zkoušek z ČJL a MAT (připravuje Cermat – více informací na stránkách Cermatu  ZDE.)

Přijímací zkoušky pro obchodní akademii (duben 2021 – vyz výše) se konají v budově obchodní akademie – T. G. Masaryka 47/20, 568 02 Svitavy

Kritéria přijímacího řízení – viz níže “Ke stažení”

MŠMT rozhodlo 15. 2. 2021 vzhledem k vývoji epidemické situace a systému opatření o prodloužení doby trvání přijímacích zkoušek (testů), a to v případě testu z ČJL o 10 minut (na celkových 70 minut) a v případě testu z ČJL o 15 minut (na celkových 85 minut).

Výsledky přijímacího řízení

Na přelomu března a dubna 2021 Během dubna 2021 budeme uchazečům o vzdělávání nebo zákonným zástupcům nezletilých žáků, kteří podali přihlášku ke studiu na naši školu, posílat pozvánky k přijímací zkoušce. Očekávejte dopis do vlastních rukou (s modrým pruhem). Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení (1. kolo) stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní (u vchodu do gymnázia, resp. u vchodu do obchodní akademie, a na webu školy www.gyoa.svitavy.cz) seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem, které bude uvedeno na pozvánce k vykonání přijímaček a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle (předá) rozhodnutí o nepřijetí (podle § 60e, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 školského zákona). Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky Cermatem. Svůj úmysl vzdělávat se ve zvoleném oboru potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, který byl přijat ke studiu, odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve škole, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole zanikají. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Bude škola organizovat ještě nějaký Den otevřených dveří?

V současné době nejsou optimální epidemiologické podmínky pro pořádání klasických Dnů otevřených dveří. Uvažujeme také – pokud to bude možné – o individuálních prohlídkách školy. Zatím doporučujeme alespoň prohlédnout si alespoň několik virtuálních představení školy – gymnázia i obchodní akademie:

  • jestli chcete studovat na gymnáziu, podívejte se na prezentaci školy ZDE, virtuální prohlídku školy a areálu ZDE nebo na krátké video ZDE. A stáhněte si informační leták o gymnáziu ZDE.
  • jestli chcete studovat na obchodní akademii, podívejte se prezentaci školy ZDE, na krátký film o škole ZDE nebo na kratičký videospot ZDE. Doporučujeme nejdříve videa stáhnout a přehrát je ve Vašem počítači. A doporučujeme také, abyste si stáhli informační leták obchodní akademii ZDE.

Ke stažení

Kritéria přijímacího řízení pro gymnázium – pro osmileté studium (7941K/81 Gymnázium) i pro čtyřleté studium (7941K/41 Gymnázium). V souladu s Opatřením obecné povahy (MŠMT 15. 3. 2021) se v kritériích přijímacího řízení mění termíny jednotných přijímacích zkoušek (viz výše).

Kritéria přijímacího řízení pro obchodní akademii – pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie. V souladu s Opatřením obecné povahy (MŠMT 15. 3. 2021) se v kritériích přijímacího řízení mění termíny jednotných přijímacích zkoušek (viz výše).

Vyhlášení přijímacího řízení pro gymnázium a pro obchodní akademii (další informace k přijímacímu řízení)

Tiskopis přihlášky (Pozor, tiskopis je nutné nejdříve stáhnout do Vašeho počítače a pak je možné ho vyplňovat, editovat)

Směrnice k přijímacímu řízení . V souladu s Opatřením obecné povahy (MŠMT 15. 3. 2021) se ve směrnici k přijímacímu řízení mění termíny jednotných přijímacích zkoušek (viz výše).

Informační leták o gymnáziu

Informační leták o obchodní akademii