Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium na svitavském gymnáziu a obchodní akademii

Škola bude organizovat ve školním roce 2023–2024 přijímací řízení pro tyto obory:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

63-41-M/02 Obchodní akademie

Uchazeči o všechny obory budou konat jednotné přijímací zkoušky z matematiky (MAT) a českého jazyka a literatury (ČJL). Bližší informace k jednotné přijímací zkoušce budou uvedeny v Organizační směrnici k přijímacímu řízení a kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024 na obory gymnázia a obchodní akademie – ZDE. 

Vzhledem k tomu, že dosud není známa finální podoba přijímacího řízení, nemůžeme poskytovat další informace. Jakmile to bude možné, stránky aktualizujeme.

Základní informace k přijímačkám v roce 2024 na stránkách Cermatu – ZDE

Termíny pro konání jednotných přijímacích zkoušek:

čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
1. řádný termín – 
2. řádný termín – 

osmileté studium:
1. řádný termín – 
2. řádný termín – 

náhradní termíny (pro všechny obory):
1. termín – 
2. termín –

Vyplňování přihlášek:

Na přihláškách na gymnázium a obchodní akademii nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Informace o názvu naší školy, kódech oborů najdete na tomto webu v menu ŠKOLA/Údaje o škole.

Přípravné kurzy k přijímačkám

Chystáme opět přípravné kurzy k přijímačkám. Jeden přípravný kurz bude organizován pro gymnázium a druhý kurz pro obchodní akademii. Kurzy budou na gymnáziu i na OA  totožné, avšak v jiných termínech a v jiném (autentickém) prostředí. Kurz bude opět obsahovat tzv. Přijímačky nanečisto. 

Kompletní a podrobné informace k přípravným kurzům (cíle kurzů, termíny, rozpis kurzů, přihlašování, obsah kurzů atd.) jsou ZDE.

Přihlašování do kurzu bude možné od X.X.XXXX odpoledne do X.X.XXXXdo 16:00 hodin.

Přijímačky pro gymnázium

Pro školní rok 2023-2024 budeme přijímat žáky z 5. i 9. třídy. Bude otevřena jedna třída osmiletého studia a jedna třída čtyřletého studia. Maximální předpokládaný počet přijímaných žáků: pro čtyřleté studium 30, pro osmileté studium 30.

Přijímací zkoušky se uskuteční formou jednotných přijímacích zkoušek z ČJL a MAT (připravuje Cermat – více informací na stránkách Cermatu  ZDE.)

Přijímací zkoušky pro gymnázium (jaro 2024 – viz výše) se konají v budově gymnázia – Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Směrnice k přijímacímu řízení, která obsahuje také kritéria pro přijímací řízení řízení na gymnázium čtyřleté (bod  – strana ) i gymnázium osmileté (bod  – strana ) a také na obchodní akademii (bod  – strana) v roce 2024, je ZDE. Tato směrnice obsahuje na straně  také informace pro žáky se speciálními potřebami, pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí a také pro cizince podle Lex Ukrajina.

Přijímačky pro obchodní akademii

Do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 předpokládáme přijímat maximálně 1 třídu (30 žáků).

Přijímací zkoušky se uskuteční formou jednotných přijímacích zkoušek z ČJL a MAT (připravuje Cermat – více informací na stránkách Cermatu  ZDE.)

Přijímací zkoušky pro obchodní akademii (duben 2024 – viz výše) se konají v budově obchodní akademie – T. G. Masaryka 47/20, 568 02 Svitavy

Směrnice k přijímacímu řízení, která obsahuje také kritéria pro přijímací řízení řízení na obchodní akademii a také na gymnázium čtyřleté i gymnázium osmileté v roce 2024, je ZDE. Tato směrnice obsahuje také informace pro žáky se speciálními potřebami, pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí a také pro cizince podle Lex Ukrajina.

Dny otevřených dveří pro zájemce

Na podzim a v zimě organizujeme pro zájemce o studium různé formáty Dnů otevřených dveří – od informačních schůzek se zájemci o studium, které jsou spojené s prohlídkou školy až po prezentace jednotlivých předmětů a učeben pod vedením pedagogů školy (samozřejmě spojené s prohlídkou školy a poskytnutím informačního servisu).: 

  • čtvrtek 21. 9. 2023 – gymnázium i obchodní akademie (informační schůzka se zájemci o studium, prohlídka školy pod vedením studentů a prezentace jednotlivých předmětů pod vedením pedagogů))
  • čtvrtek 19. 10. 2023 – gymnázium i obchodní akademie (informační schůzka, prohlídka školy pod vedením studentů a prezentace jednotlivých předmětů pod vedením pedagogů)
  • čtvrtek 23. 11. 2023 – gymnázium i obchodní akademie (informační schůzka, prohlídka školy pod vedením studentů a prezentace jednotlivých předmětů pod vedením pedagogů)
  • čtvrtek 18. 1. 2024 – gymnázium i obchodní akademie (informační schůzka se zájemci o studium, prohlídka školy pod vedením studentů a prezentace jednotlivých předmětů pod vedením pedagogů))

Všechny Dny otevřených dveří začínají ve 14 hodin a končí v 17 hodin. Informační schůzky se zájemci o studium oboru gymnázia budou probíhat ve studovně ve 15:00 a 16:00 hodin. Informace o Dnech otevřených dveří najdete ZDE.

Doporučujeme:

a) sledovat od této chvíle web školy www.gyoa.svitavy.cz , zejména sekci pro uchazeče o studium ZDE,

b) sledovat facebook školy.

Doporučujeme prohlédnout si několik virtuálních představení školy – gymnázia i obchodní akademie:

  • jestli chcete studovat na gymnáziu, podívejte se na prezentaci školy ZDE, virtuální prohlídku školy a areálu ZDE nebo na krátké video ZDE.
  • jestli chcete studovat na obchodní akademii, podívejte se na prezentaci školy ZDE, na krátký film o škole ZDE nebo na kratičký videospot ZDE. Doporučujeme nejdříve videa stáhnout a přehrát je ve Vašem počítači.

Ke stažení

Tiskopis přihlášky (Pozor, tiskopis je nutné nejdříve stáhnout do Vašeho počítače a pak je možné ho vyplňovat, editovat)

Informační leták o gymnáziu

Prezentace o gymnáziu a přijímacím řízení v roce 2024

Informační leták o obchodní akademii

Prezentace o obchodní akademii a přijímacím řízení v roce 2024

Informace o přípravných kurzech k přijímačkám 2024

Organizační směrnice k přijímacímu řízení a kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024 na obory gymnázia a obchodní akademie

Aktuální informace k přijímacím zkouškám

Aktuální informace k přijímacímu řízení obchodní akademie