Přihlašujte se do přípravných kurzů k přijímačkám na gymnázium a na obchodní akademii – do 31. 1. 2022

Svitavské gymnázium a obchodní akademie pořádají přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ve školním roce 2021-2022. K přípravným kurzům k přijímačkám se přihlašujte do 31. ledna 2022 (do 12:00) – viz přiložené informace a přihlášky níže.

Mnoho let připravujeme kurzy s přímou účastí zájemců o studium přímo ve škole. V tomto období je však situace komplikovaná, nevíme přesně, jaká bude v době konání přípravných kurzů epidemiologická situace a jaká budou platit vládní opatření. Vloni jsme museli konat přípravné kurzy v posunutém termínu a stejně to nešlo jinak, než distanční (online) formou. Přesto byly kurzy podle sdělení většiny účastníků, úspěšné. Kurzy budou letos určeny pouze pro ty žáky, kteří si do 1. 3. 2022 podají přihlášku ke studiu na svitavské gymnázium nebo na obchodní akademii.

Kompletní informace k přípravným kurzům (cíle kurzů, termíny, rozpis kurzů, přihlašování, obsah kurzů atd.) najdete ZDE. Níže jsou uvedeny jen základní informace.

Zatím počítáme s tím, že kurzy proběhnou prezenčně, na tuto formu je zatím připravujeme. Pokud by se situace změnila, budeme přihlášené zájemce informovat. Doporučujeme pravidelně sledovat web školy.

Přihlašování do kurzu bylo ukončeno 31. 1. 2022 ve 12:00. Informaci o zahájení kurzů (na gymnáziu 2. 2. 2022, na obchodní akademii 10. 2. 2022) obdrží přihlášení účastníci mailem během 31. 1. 2022.

Proč se přihlásit do přípravných kurzů?

  1. primárním cílem přípravných kurzů už řadu let není až tak výuka češtiny nebo matematiky, není cílem dohánět učivo ze základní školy, kde učitelé pro přípravu žáků dělají jistě maximum, není cílem nahrazovat výuku na ZŠ. Bylo by falešné tvrdit, že během nějakého přípravného kurzu žáky připravíme k přijímačkám. Ostatně většina základních škol pro žáky, kteří budou dělat přijímací zkoušky, připravují vlastní – často dost intenzívní – přípravné kurzy, doučovací kroužky apod. Kurzy jsou zaměřeny pouze na procvičení základního učiva matematiky a českého jazyka pro potřeby přijímacích testů (obsah kurzu je uveden na konci tohoto textu),
  2. účastníci si přímo v podmínkách školy s učiteli gymnázia a obchodní akademie, kteří kurzy povedou, proberou zejména strategii při testech, projdou si ukázky testů, zaměří se na to, v čem uchazeči o studium v předchozích letech chybovali. To je hlavní smyl přípravných kurzů,
  3. smyslem je také u uchazečů o studium odbourat stres, obavu z přijímacích zkoušek v novém prostředí, mezi jinými lidmi,
  4. součástí kurzu – pokud by byl veden prezenční formou – jsou i tzv. přijímačky nanečisto (v reálných podmínkách a časech), jejich vyhodnocení a společný rozbor. Cílem tzv. přijímaček  nanečisto je, aby se uchazeči seznámili s podobou testů, vyzkoušeli typy úloh a prošli si atmosférou testování  v konkrétní  střední škole, na níž se hlásí. Přijímačky nanečisto se skládají z testů z MAT a ČJL. Vzhledem k tomu, že žáci nebudou mít na základní škole v době konání přijímaček nanečisto probrané ještě veškeré učivo potřebné k ostrým dubnovým přijímacím zkouškám, nelze výsledek z tzv. přijímaček nanečisto brát vážně. Stává se, že žák při přijímačkách nanečisto nedosáhne očekávaného výsledku a naprosto zbytečně ztratí motivaci ke studiu. V „Přijímačkách nanečisto“ nejde opravdu o výsledek,
  5. účast v kurzu je zdarma (v případě, že si žák podá přihlášku ke studiu na svitavské gymnázium nebo obchodní akademii).

Z výše uvedeného je patrné, že preferujeme prezenční kurzy, které jsou efektivnější formou přípravy k přijímačkám. Online formu bereme jen jako náhradní, jako poslední řešení v případě, že by nevyšla ani jedna z níže uvedených variant.

Termíny přípravných kurzů

Naše škola přípravné kurzy organizuje obvykle na začátku února, letos vzhledem k známým okolnostem připravíme dva možné režimy (termínové rozpisy kurzů – s tím, že se bude realizovat jen jedna varianta):

a) varianta se zahájením v únoru 2022 – pokud by byla situace příznivá a bylo možné bez jakýchkoliv omezení realizovat prezenční formu přípravného kurzu. Při této variantě by jednotlivé lekce proběhly takto:

  • gymnázium – 2. 2., 9. 2., 16. 2. a 23. 2. 2022
  • obchodní akademie – 10. 2., 17. 2., 24. 2. a 10. 3. 2022

Kurz bude zahájen ve variantě a) (tedy v únoru 2022)

b) se zahájením v březnu 2022 – pokud by dříve nešlo prezenčně kurz realizovat. V případě této verze by lekce proběhly v těchto termínech:

  • gymnázium – 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3. 2022
  • obchodní akademie – 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3. 2022

Tento „březnový“ režim by byl trochu výhodnější, neboť s nadějí očekáváme, že doba bude příznivější a vzhledem ke konání takového kurzu i jistější. Počítáme také s tím, že žáci 5. a 9. tříd budou ve škole mít probráno již více učiva a procvičovací testy, které jsou pro přijímačky načasované na polovinu dubna, nebudou tak žáky zbytečně stresovat. Každopádně se zájemci přihlásí na termín únorový, v případě změny by byli o změně informováni a mohli by se automaticky zúčastnit v termínu březnovém. Kromě úvodní lekce (přijímaček nanečisto – začínají ve 14 hodin), začínají lekce vždy v 15:00 a končí v 16:30.

Kurzy budou letos určeny pouze pro ty žáky, kteří si do 1. 3. 2022 podají přihlášku ke studiu na svitavské gymnázium nebo na obchodní akademii. Kurzy budou letos zdarma. Pokud by však byl přípravný kurz zahájen v únoru a následně by některý účastník kurzu do 1. 3. 2022 přihlášku ke studiu na svitavské gymnázium nebo obchodní akademii nepodal, bude následně muset zaplatit částku Kč 540,– (což bylo kalkulované kurzovné pro případ, že by se kurzy platily). Účast v přípravném kurzu se při přijímacím řízení nezohledňuje.

Přihlášku (pro gymnázium i obchodní akademii je stejný tiskopis) do přípravného kurzu najdete ve formátu docx – ZDE (soubor si stáhněte a upravujte až ve svém počítači!!!) nebo ve formátu pdf – ZDE. Přihlašování do kurzu bylo ukončeno.

Kompletní informace k přípravným kurzům (cíle kurzů, termíny, rozpis kurzů, přihlašování, obsah kurzů atd.) najdete ZDE. Výše jsou uvedeny jen základní informace.

Pokud bude možné kurzy uskutečnit, tak žáky zařazené do kurzu pozveme. Hlavní podmínkou organizace kurzu je příznivá koronavirová situace a příznivá vládní opatření.

(tento článek byl zveřejněn 30. 12. 2021)