Přihlašujte se do přípravných kurzů k přijímačkám na gymnázium a na obchodní akademii

Svitavské gymnázium a obchodní akademie pořádají přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ve školním roce 2020-2021. V tomto období je však situace komplikovaná, podle systému PES je ve školách i v prvním stupni problematická přítomnost „třetích osob“, proto se přípravné kurzy uskuteční později a oproti letům předchozím bude jejich zahájení přizpůsobeno aktuálnímu epidemiologickému vývoji.

Proč se přihlásit do přípravných kurzů?

  1. primárním cílem přípravných kurzů už řadu let není až tak výuka češtiny nebo matematiky, není cílem dohánět učivo ze základní školy, kde učitelé pro přípravu žáků dělají jistě maximum, není cílem nahrazovat výuku na ZŠ. Kurzy jsou zaměřeny pouze na procvičení základního učiva matematiky a českého jazyka pro potřeby přijímacích testů (obsah kurzu je uveden na konci tohoto textu),
  2. účastníci si přímo v podmínkách školy s učiteli gymnázia a obchodní akademie, kteří kurzy povedou, proberou strategii při testech, projdou si ukázky testů, zaměří se na to, v čem uchazeči o studium v předchozích letech chybovali,
  3. smyslem je také u uchazečů o studium odbourat stres, obavu z přijímacích zkoušek v novém prostředí, mezi jinými lidmi,
  4. součástí kurzu jsou i tzv. přijímačky nanečisto (v reálných podmínkách a časech), jejich vyhodnocení a společný rozbor. Cílem tzv. přijímaček  nanečisto je, aby se uchazeči seznámili s podobou testů, vyzkoušeli typy úloh a prošli si atmosférou testování  v konkrétní  střední škole, na níž se hlásí. Přijímačky nanečisto se skládají z testů z MAT a ČJL. Vzhledem k tomu, že žáci nebudou mít na základní škole v době konání přijímaček nanečisto probrané ještě veškeré učivo potřebné k ostrým dubnovým přijímacím zkouškám, nelze výsledek z tzv. přijímaček nanečisto brát vážně. Stává se, že žák při přijímačkách nanečisto nedosáhne očekávaného výsledku a naprosto zbytečně ztratí motivaci ke studiu. V „Přijímačkách nanečisto“ nejde opravdu o výsledek,
  5. účast v přípravném kurzu se při přijímacím řízení nezohledňuje.

Z výše uvedeného je patrné, že organizovat nějaké online kurzy nemá – obzvlášť v této době – smysl, a to i za cenu, že se kurzy uskuteční později, než bývá obvyklé. Naše škola je organizuje většinou na začátku února, letos se vzhledem k známým okolnostem zaměřujeme spíše na březen 2021:

  • očekáváme, že doba bude příznivější a vzhledem ke konání takového kurzu i jistější,
  • žáci 5. a 9. tříd budou ve škole mít probráno již více učiva a procvičovací testy, které jsou pro přijímačky načasované na polovinu dubna, nebudou tak žáky zbytečně stresovat,
  • kurzy budou letos určeny pouze pro ty žáky, kteří si do 1. 3. 2021 podají přihlášku ke studiu na svitavské gymnázium nebo na obchodní akademii,
  • kurzy budou letos zdarma.

Uvažovaný rozpis kurzů najdete ZDE.

Informace k přihlašování do kurzů najdete ZDE.

Přihlášku (pro gymnázium i obchodní akademii je stejný tiskopis) do přípravného kurzu najdete ve formátu docx ZDE (soubor si stáhněte a upravujte až ve svém počítači) nebo ve formátu pdf ZDE

Rámcový obsah kurzů najdete ZDE.

Kompletní informace najdete ZDE.

Připomínáme, že uvedené předběžné termíny je nutné brát jen jako termíny orientační. Pokud bude možné kurzy uskutečnit, tak žáky zařazené do kurzu pozveme. Hlavní podmínkou organizace kurzu je příznivá koronavirová situace a příznivá vládní opatření.

(tento článek byl zveřejněn 23. 12. 2020, upraven byl 18. 1. 2021)