Předvánoční Vídeň

Předvánoční Vídeň

  • v úterý 12. prosince 2023
  • cena je 400 Kč
  • pojištění si žáci zařizují sami
  • jedná se o jednodenní autobusový zájezd s průvodcem
  • pro studenty němčiny z maturitních ročníků, kteří se exkurze ještě nezúčastnili!

Program: kulturně historická prohlídka města, nechybí ani nezbytné volno s možností načerpání vánoční atmosféry a případného zakoupení suvenýrů a dárků.

Zájemci se hlásí u Mgr. Steklé (GY) a Mgr. Leinweberové (OA).

Platí se při nahlášení.