Předávání vysvědčení a fotografování tříd 30. června 2020

V úterý 30. 6. 2020 si žáci přijdou do školy pro vysvědčení za celý školní rok. Ministerstvo rozhodlo předávat vysvědčení i ve větších skupinách (nemusíme dodržovat skupiny po 15 žácích). Žáci, kteří se v minulých týdnech nezúčastnili konzultací ani třídnických hodin, budou muset přinést čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Škola připravila také rozpis předávání vysvědčení a fotografování tříd tak, aby se ve škole neshromáždil větší počet tříd – viz příloha ZDE. Škola využije přítomnosti žáků ve škole (celých tříd) k tomu, že třídy budou podle tradice fotografovány. Zaměstnanci školy se budou fotit již v 7:45, třídy podle rozpisu. Je potřeba dodržet časy příchodu do školy na fotografování nebo pro vysvědčení (někdy fotografování předchází vydávání vysvědčení, někdy je tomu naopak). Tiskopis čestného prohlášení je ZDE.