Předávání maturitních vysvědčení absolventům svitavského gymnázia a obchodní akademie

Předávání maturitních vysvědčení čerstvým absolventům svitavského gymnázia mělo proběhnout 10. 6. 2021 v parku J. Palacha. Dostavil se však liják a na řadu tak přišla mokrá varianta – obřadní síň městského úřadu. Narychlo se maturanti museli nechat ve škole otestovat, rodiče, kteří se chtěli akce zúčastnit, si museli donést potřebné dokumenty o očkování, testování apod., akce proběhla v rouškách. Ale na významu a slavnostním charakteru akce tato opatření neubrala. Jedna třída si bez přípravy zazpívala hymnu Gaudeamus igitur, druhá třída se ošerpovala maturitními šerpami, které studenti nemohli využít na maturitním plesu. V oktávě A prospělo 20 maturantů s vyznamenáním, ve 4. B bylo taktéž 20 vyznamenání. 

Předávání maturitních vysvědčení čerstvým absolventům obchodní akademie (třídy 4. A a 4. B) proběhlo za příjemného počasí v parku Jana Palacha 14. 6. 2021. Také absolventi OA se ošerpovali (šlo o náhradu za neuskutečněný maturitní ples).