Poslední informace před přijímačkami

Dovolujeme si připomenout několik důležitých informací před přijímacími zkouškami.

  1. Přijďte včas. Naplánujte si to tak, abyste nepřišli k budově školy příliš brzo, ale také ne pozdě. Čas, kdy budete moci vstoupit do školy, najdete v pozvánce.
  2. Přineste si roušku na ochranu dýchacích cest (respirátory mít nemusíte, ale můžete). Doporučujeme přinést si jednu roušku navíc (na případnou výměnu). V budově školy používejte dezinfekční prostředky na ruce a dodržujte rozestupy.
  3. Doneste si doklad to testování na ZŠ, případně další doklady o prodělaném onemocnění covid19, testu v jiném testovacím centru, očkování proti covid19 a také prohlášení o tom, že nemáte příznaky nemoci covid19. Bližší informace jsme Vám poslali s pozvánkou, najdete je i na webu naší školy.
  4. Přineste si s sebou psací potřeby (modře nebo černě píšící propisovací tužku, tužku, rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko). nesmíte mít kalkulačku, slovníky, Pravidla českého pravopisu, Matematicko-fyzikální tabulky. Nelze používat gumovací pera, korekční strojky či fixky.
  5. Nezapomeňte si před každým testem zajít na toaletu, neboť pokud během testu opustíte učebnu, nesmíte se již vrátit do učebny.
  6. Do ukončení všech testů nesmí žádný uchazeč opustit budovu školy (výjimkou je situace, kdy si žáka na základě žádosti vyzvedne o přestávce jeho zákonný zástupce). Do budovy smí vstoupit pouze žák, jeho doprovod do budovy školy nesmí vstupovat.
  7. Doporučujeme pročíst si informace z Cermatu – Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky 2021.
  8. Písemný test z českého jazyka a literatury tak trvá 70 minut, test z matematiky pak 85 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.
  9. Zkoušky budou končit okolo 12:45, v případě žáků s uzpůsobenými podmínkami okolo 13:00.
  10. Cermat zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů z jednotné přijímací zkoušky 19. května 2021. Výsledky budou zveřejněny u vchodu do budovy školy a na webu školy.