Plán práce na školní rok 2023/2024

Plán práce na školní rok 2023–2024 vychází mj. z opatření MŠMT „Organizace školního roku 2023/2024 v ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích“ Č.j.: MSMT-12071/2022-2 (Organizace školního roku 2023/2024 v ZŠ,SŠ, ZUŠ a konzervatořích, MŠMT ČR (msmt.cz)). Plán organizace školní roku může být upraven v souvislosti s legislativním vývojem, pokyny MŠMT, Cermatu, zřizovatele atd.

1. Přípravný týden:

 • zahajovací pedagogická rada dne 29. srpna 2023
 • termín komisionálních a opravných zkoušek: od 29. 8. do 31. 8. 2023 (podle rozpisu)

2. Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024:

 • školní rok začne v pondělí 4. září 2023
 • pravidelné vyučování podle rozvrhu v I. pololetí bude zahájeno 5. září 2023, bude ukončeno ve středu 31. ledna 2024. V tento den se předá žákům výpis vysvědčení (výpis z vysvědčení) za 1. pololetí. Datum vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí – 31. ledna 2024
 • pravidelné vyučování ve II. pololetí bude zahájeno ve čtvrtek 1. února 2024 a ukončeno v pátek 28. června 2024. Datum vydání vysvědčení za II. pololetí – 28. června 2024 (kromě maturujících ročníků)
 • školní rok skončí v pátek 28. června 2024

3. Podzimní termín maturitní zkoušky:  

 • spádová škola – gymnázium: 4. – 5. 9. 2023 (didaktické testy)
 • gymnázium: 1. 9. 2023 – ústní zkouška v řádném i opravném termínu
 • obchodní akademie: 1. 9. 2023 – praktická zkouška z odborných předmětů v náhradním termínu, ústní zkouška v opravném (náhradním) termínu

4. Maturitní zkouška v jarním termínu 2024 – oficiální termíny – termíny závisí na úpravách legislativy a informací MŠMT:
a) předání seznamů literárních děl k ústní zkoušce z ČJL – učitelé ČJL předají řediteli školy a žákům v maturitních třídách do 25. 9. 2023

b) uzávěrka podání přihlášek k maturitě – žáci gymnázia i obchodní akademie předají řediteli školy přihlášky do 1. 12. 2023, spolupracují třídní učitelé

c) uzávěrka podání přihlášek do CZVV – pro všechny žáky gymnázia i obchodní akademie zajišťuje ředitelství školy, termín bude upřesněn MŠMT

d)  pedagogická rada pro maturující třídy – gymnázium i obchodní akademie –  24. 4. 2024 (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)

e) datum vydání vysvědčení maturujícím ročníkům gymnázia a obchodní akademie za II. pololetí – 26. 4. 2023, po dohodě se žáky mohou třídní profesoři předat vysvědčení s maturitním vysvědčením (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)

f)  příprava na maturitní zkoušku (tzv. „svaťák“) pro maturanty gymnázia a obchodní akademie – bude upraveno podle aktuálního vývoje školské legislativy

g) blok testů a písemných prací maturantů gymnázia a obchodní akademie + praktická zkouška z odborných předmětů na OA:

Gymnázium: termíny mohou být upraveny podle aktuálního vývoje školské legislativy

 • tzv. svatý týden: 2. a 17. 4. 2024 + období po didaktických testech
 • písemná práce z ČJL: 3. 4. 2024
 • písemná práce z AJ: 18. 4. 2024
 • písemná práce z 2. cizího jazyka: 22. 4. 2024
 • didaktické testy: 2. až 7. 5. 2024

Obchodní akademie: termíny budou doplněny podle aktuálního vývoje školské legislativy

 • tzv. svatý týden: 2. 4. a 8. 4. 2024 + období po didaktických testech
 • praktická zkouška z odborných předmětů: 9. 4. 2024
 • písemná práce z ČJL: 3. 4. 2024
 • písemná práce z AJ: 16. 4. 2024
 • písemná práce z 2. cizího jazyka: 17. 4. 2024
 • didaktické testy: 2. až 7. 5. 2024

h) ústní maturitní zkoušky maturantů gymnázia – v týdnu 20. až 24. 5. 2024 a obchodní akademie – v týdnu 27. až 31. 5. 2024

ch) předání vysvědčení úspěšným maturantům – po převzetí vysvědčení školou od Cermatu v následujícím týdnu po ústních zkouškách

i) uzávěrka podání přihlášek k maturitě pro podzimní období – žáci gymnázia a obchodní akademie předají přihlášky řediteli školy do 28. června 2024 (termín bude upřesněn MŠMT)

j) uzávěrka podání přihlášek pro podzimní období do CZVV:
všechny třídy – bude upřesněno MŠMT (zajišťuje ředitelství) školy)

5. Prázdniny:

 • podzimní:  čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
 • vánoční:  začnou v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024 (vyučování skončí v pátek 22. 12. 2023 a začne ve středu 3. 1. 2024)
 • pololetní:  pátek 2. února 2024
 • jarní:   11. března – 17. března 2024
 • velikonoční:  čtvrtek 28. března 2024
 • hlavní:   od  29. června 2024 do 1. září 2024

6. Přijímací řízení ke studiu (podle platné legislativy a informace Pardubického kraje) – platí pro gymnázium i obchodní akademii:

 • přihlašování ke studiu – přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení se předkládají od 1. 2. do 20. 2. 2024
 • přijímací zkoušky se budou konat formou jednotné přijímací zkoušky (Cermat)

čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
1. řádný termín – 12. 4. 2024
2. řádný termín – 15. 4. 2024

osmileté studium:
1. řádný termín – 16. 4. 2024
2. řádný termín – 17. 4. 2024

náhradní termíny (pro všechny obory):
1. termín – 29. 4. 2024
2. termín – 30. 4. 2024

7. Lyžařské kurzy (LVVZ):

 • gymnázium:

– sekunda A: 4. – 9. 2. 2024 Čenkovice

– kvinta A a 1. B: 3. – 8. 3. 2024 Herlíkovice

Vedoucí kurzů – Mgr. M. Komoň

 • obchodní akademie:

1. A: 7. – 12. 1. 2024 Deštné v Orlických horách (Satelit)

Vedoucí kurzu – Mgr. I. Snášilová

8. Sportovní a adaptační kurzy:  

 • gymnázium

– adaptační kurz 18. – 20. 9. 2023 (pro žáky primy A ) a 20. – 22. 9. 2023 (1.ČB)

– sportovně- biologický kurz: – sexta A, 2. B –  3. – 7. 6. 2024 Budislav – vedoucí  Mgr. J. Mach

– kurz netradičních sportů:  2 dny septima A, 3. B  – vedoucí Mgr. M. Komoň

– plavecký výcvik:  prima A – 1. pololetí – od 13. 9. 2024 – vedoucí Mgr. M. Komoň

 • obchodní akademie

– adaptační kurz 20. – 22. 9. 2023 (pro žáky 1. A)

– sportovně-turistický kurz: bude upřesněno – 2. A – vedoucí Mgr. I. Snášilová

9. Souvislá praxe žáků obchodní akademie:

 • 4. A      od 4. září do 15. září 2023
 • 3. A      od 20. května do 31. května 2024 (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)

10. Metodické vedení:

gymnázium:

Ve školním roce 2023/2024 budou na škole pracovat čtyři katedry a 13 kabinetů (předmětových komisí).  Vedoucí příslušných kabinetů předloží vedení školy:
– naplánované akce kabinetů (rámcově) – do 8. 9. 2023
– tematické plány – do 8. 9. 2023 odevzdat po projednání v kabinetech (i v elektronické podobě)
– zprávu o výsledcích práce kabinetu   – do 21. června 2024
– maturitní záležitosti  – podle pokynů k organizování maturitní zkoušky (školní seznamy četby, zásady hodnocení profilových zkoušek apod.)

obchodní akademie:

Ve školním roce 2023/24 budou na škole pracovat 2 kabinety (předmětové komise).  Vedoucí příslušných kabinetů předloží vedení školy:
– naplánované akce kabinetů (rámcově) – do 8. 9. 2023
– tematické plány – do 8. 9. 2023 odevzdat po projednání v kabinetech (i v elektronické podobě)
– zprávu o výsledcích práce kabinetu – do 21. června 2024
– maturitní záležitosti – podle pokynů k organizování maturitní zkoušky (školní seznamy četby, zásady hodnocení profilových zkoušek apod.)

11. Spolupráce s rodiči – termíny třídních schůzek a konzultací:
gymnázium:

15. 11. 2023  – třídní schůzky rodičů všech ročníků,  pak konzultace (15.30 – 17.00)
10. 1. 2024 – konzultace s rodiči žáků všech ročníků (15.30 – 17.00)
10. 4. 2024 – konzultace s rodiči žáků všech ročníků (15.30 – 17.00)
11. 6. 2024 – schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků

obchodní akademie:

16. 11. 2023 – třídní schůzky rodičů všech ročníků,  pak konzultace (15.30 – 17.00)

11. 1. 2024 – konzultace s rodiči žáků všech ročníků (15.30 – 17.00)
11. 4. 2024 – konzultace s rodiči žáků všech ročníků (15:30 – 17.00)
13. 6. 2024 – schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků

12. Dny otevřených dveří – vždy 14:00 až 17:00  

 • čtvrtek 21. 9. 2023 – gymnázium i obchodní akademie
 • čtvrtek 19. 10. 2023 – gymnázium i obchodní akademie
 • čtvrtek 23. 11. 2023 – gymnázium i obchodní akademie
 • čtvrtek 18. 1. 2024 – gymnázium i obchodní akademie

13. Slavnostní zahájení školního roku:

 • Beánie gymnázia: středa 13. září 2024 – Červená knihovna – 15:30 prima, 16:30 – 1. B
 • slavnostní zahájení školního roku obchodní akademie: čtvrtek 14. září 2023 – Červená knihovna – 16:30 1. A

14.  Ředitelská volna (č.j. GYOA–hk//2023) – nutná z organizačních a provozních důvodů, pokud nebude nutná přítomnost učitelů ve škole, budou mít učitelé volno na samostudium (platí až po projednání zřizovatelem školy):
23. až 25. 10. 2023, 29. až 30. 4. 2024

15. Výuka v jazykové škole:     

 • kurzy pro veřejnost – každé úterý (případně čtvrtek) od 16:00 do 17:35 (včetně přestávky 5 minut), zahájení výuky v týdnu os 11. 9. 2023 (v 16 h.), ukončení výuky červnu 2024
 • speciální kurz (Cambridge English pro žáky školy) – výuka podle rozvrhu od 11. 9. 2023
 • registrace ke zkouškám CE – bude upřesněno
 • MOCK testování – 21. 3. 2024 KET a PET, 22. 3. 2024 FCE a CAE
 • Jarní termín zkoušky Cambridge English KET, PET, FCE a CAE:
 • 15. 6. 2024
 • registrace KET a PET do 26. 4. 2024
 • registrace FCE a CAE do 1. 5. 2024

16. Volno na samostudium učitelů (včetně náhradních termínů): 23.–27. 10. 2023,  27. 12. – 29. 12. 2023, 2. 1. 2024, 2. 2. 2024, 11.–15. 3. 2024, 28. 3. 2024, 29.-30. 4. 2024

17. Zasedání pedagogické rady (PR):

gymnázium: 29. 8. 2023 (PR – pokračování 31. 8. 2023), 15. 11. 2023 (PR), 24. 1. 2024 (PR), 10. 4. 2024 (PR), 24. 4. 2024 (PR maturitních – předběžný termín), 24. 6. 2024 (PR + hodnotící porada)

obchodní akademie: 29. 8. 2023 (PR – pokračování 31. 8. 2023), 16. 11. 2023 (PR), 25. 1. 2024 (PR), 11. 4. 2024 (PR), 24. 4. 2024 (PR maturitních – předběžný termín), 24. 6. 2024 (PR)

18. Třídní výlety:
dvoudenní třídní výlety proběhnou na gymnáziu a obchodní akademii ve středu 26. a čtvrtek 27. června 2024

19. Soutěže a olympiády:
budou organizovány podle pokynů vyhlašovatelů

20. Plesy maturantů

8.VA – 19. 1. 2024

4.ČB – 23. 2. 2024

4.A OA – 12. 1. 2024

21. Akce školy

Evropský den jazyků – 29. 9. 2023

Zájezd do předvánoční Vídně – 12. 12. 2023 (předběžný termín)