Plán práce na školní rok 2021/2022

Zpracováno podle pokynů vyhlašovatelů a podle Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2021/2022 vydaného MŠMT ČR

Plán organizace školní roku může být upraven v souvislosti s hygienicko-epidemiologickými opatřeními a s legislativním vývojem.

1. Přípravný týden:

 • zahajovací pedagogické rady dne 26. srpna 2021
 • termín komisionálních zkoušek: od 26. 8. do 31. 8. 2021 (podle rozpisu)

2. Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022:

 • školní rok začne ve středu 1. září 2021
 • pravidelné vyučování podle rozvrhu v I. pololetí bude zahájeno 2. září 2021, bude ukončeno v pondělí 31. ledna 2022. V tento den se předá žákům výpis vysvědčení (výpis z vysvědčení) za 1. pololetí. Datum vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí – 31. ledna 2022
 • pravidelné vyučování ve II. pololetí bude zahájeno v úterý 1. února 2022 a ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022. Datum vydání vysvědčení za II. pololetí – 30. června 2022 (kromě maturujících ročníků)
 • školní rok skončí ve čtvrtek 30. června 2022

3. Podzimní termín maturitní zkoušky:  

 • spádová škola – gymnázium: 1. – 2. 9. 2021 (didaktické testy)
 • gymnázium: 6. 9. 2021 – ústní zkouška v  opravném termínu

4. Maturitní zkouška v jarním termínu 2021zatím neoficiální termíny – termíny budou známé v závislosti na úpravách legislativy a informací MŠMT:
a) předání seznamů literárních děl k ústní zkoušce z ČJL – učitelé ČJL předají řediteli školy a žákům v maturitních třídách do 30. 9. 2021

b) uzávěrka podání přihlášek k maturitě – žáci gymnázia i obchodní akademie předají řediteli školy přihlášky do 1. 12. 2021, spolupracují třídní učitelé

c) uzávěrka podání přihlášek do CZVV – pro všechny žáky gymnázia i obchodní akademie zajišťuje ředitelství školy, termín bude upřesněn MŠMT

d)  pedagogická rada pro maturující třídy – gymnázium i obchodní akademie –  27. 4. 2022 (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)

e) datum vydání vysvědčení maturujícím ročníkům gymnázia a obchodní akademie za II. pololetí – 29. 4. 2022, po dohodě se žáky mohou třídní profesoři předat vysvědčení s maturitním vysvědčením (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)

f)  příprava na maturitní zkoušku (tzv. „svaťák“) pro maturanty gymnázia a obchodní akademie – pro gymnázium 7. 4. 2022, pro OA 1. 4. 2022 (zbývající dny “svaťáku” budou v období mezi didaktickými testy a ústní zkouškou

g) blok testů a písemných prací maturantů gymnázia a obchodní akademie + praktická zkouška z odborných předmětů na OA:

Gymnázium:

 • písemná práce z AJ: 8. 4. 2022
 • písemná práce z ČJL: 11. 4. 2022
 • písemná práce z 2. cizího jazyka: 13. 4. 2022
 • didaktické testy: 2. 5. 2022 – MAT, AJ, 3. 5. 2022 – ČJ, 4. 5. 2022 – MAT rozšiřující, NJ, RJ. Blíže ZDE.

Obchodní akademie:

 • písemná práce z ČJL: 4. 4. 2022
 • praktická zkouška z odborných předmětů: 7. – 8. 4. 2021
 • písemná práce z AJ: 11. 4. 2022
 • didaktické testy: 2. 5. 2022 – MAT, AJ, 3. 5. 2022 – ČJ, 4. 5. 2022 – MAT rozšiřující, NJ, RJ. Blíže ZDE.

h) ústní maturitní zkoušky maturantů gymnázia – 16. až 20. 5. 2022 a obchodní akademie – 23. až 26. 5. 2022

ch) předání vysvědčení úspěšným maturantům – po převzetí vysvědčení školou od Cermatu v následujícím týdnu po ústních zkouškách

i) uzávěrka podání přihlášek k maturitě pro podzimní období – žáci gymnázia a obchodní akademie předají přihlášky řediteli školy do 25. června 2022 (termín bude upřesněn MŠMT)

j) uzávěrka podání přihlášek pro podzimní období do CZVV:
všechny třídy – bude upřesněno MŠMT (zajišťuje ředitelství) školy)

5. Prázdniny:

 • podzimní:  středa 27. října a pátek 29. října 2021
 • vánoční:  začnou ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022 (vyučování skončí ve středu 22. 12. 2021 a začne v pondělí 3. 1. 2022)
 • pololetní:  pátek 4. února 2022
 • jarní:   28. února – 6. března 2022
 • velikonoční:  čtvrtek 14. dubna 2022 (pátek 15. dubna 2022 je tzv. ostatním svátkem)
 • hlavní:   od  pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022

6. Přijímací řízení ke studiu (podle platné legislativy a informace Pardubického kraje) – platí pro gymnázium i obchodní akademii:

 • přihlašování ke studiu – přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení se předkládají do 1. března 2022
 • přijímací zkoušky se budou konat formou jednotné přijímací zkoušky (Cermat)

čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
1. řádný termín – 12. 4. 2022
2. řádný termín – 13. 4. 2022

osmileté studium:
1. řádný termín – 19. 4. 2022
2. řádný termín – 20. 4. 2022

náhradní termíny (pro všechny obory):
1. termín – 10. 5. 2022
2. termín – 11. 5. 2022

7. LVVZ – termíny a místo budou upřesněny:

gymnázium:

Čenkovice – sekunda A (6. 2. až 11. 2. 2022), tercie A (6. 2. až 8. 2. 2022), sexta A (8. 2. až 11. 2. 2022)

Herlíkovice – kvinta A a 1. B (20. 2. až 25. 2. 2022), 2. B (15. 3. až 18. 3. 2022)

Vedoucí kurzů – Mgr. M. Komoň

obchodní akademie:

Herlíkovice – 1. A (13. 3. až 18. 3. 2022), 2. A (13. 3. až 15. 3. 2022)

Vedoucí kurzu – Mgr. I. Snášilová

8. Sportovní a adaptační kurzy:  

 • gymnázium

– adaptační kurz 1. – 3. 9. 2021 (pro žáky primy A a 1. B)

– sportovně- biologický kurz: 6.–10. 6. 2022- sexta A, 2. B –  Budislav – vedoucí  Mgr. J. Mach

– kurz netradičních sportů:  3 dny septima A, 3. B   (1 den podzim 2021, 24. a 29. 6. 2022) – vedoucí Mgr. M. Komoň

– plavecký výcvik:  prima A (+ zbytek sekunda A) – 1. pololetí  – vedoucí Mgr. M. Komoň

 • obchodní akademie

– adaptační kurz 1. – 3. 9. 2021 (pro žáky 1. A)

– sportovně-turistický kurz: bude upřesněno – 2. A – vedoucí Mgr. I. Snášilová

9. Souvislá praxe žáků obchodní akademie:

 • 4. A, 4. B      od 1. září do 14. září 2021
 • 3. A, 3. B      od 23. května do 3. června 2022 (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)

10. Metodické vedení:

gymnázium:

Ve školním roce 2021/2022 budou na škole pracovat čtyři katedry a 13 kabinetů (předmětových komisí).  Vedoucí příslušných kabinetů předloží vedení školy:
– naplánované akce kabinetů (rámcově) – do 10. 9. 2021
– tematické plány – do 10. 9. 2021 odevzdat po projednání v kabinetech (i v elektronické podobě)
– zprávu o výsledcích práce kabinetu   – do 23. června 2022
– maturitní záležitosti  – podle pokynů k organizování maturitní zkoušky (školní seznamy četby, zásady hodnocení profilových zkoušek apod.)

obchodní akademie:

Ve školním roce 2021/22 budou na škole pracovat 2 kabinety (předmětové komise).  Vedoucí příslušných kabinetů předloží vedení školy:
– naplánované akce kabinetů (rámcově) – do 10. 9. 2021
– tematické plány – do 10. 9. 2021 odevzdat po projednání v kabinetech (i v elektronické podobě)
– zprávu o výsledcích práce kabinetu – do 23. června 2022
– maturitní záležitosti – podle pokynů k organizování maturitní zkoušky (školní seznamy četby, zásady hodnocení profilových zkoušek apod.)

11. Spolupráce s rodiči – termíny třídních schůzek a konzultací:
gymnázium:

10. 11. 2021  – třídní schůzky rodičů všech ročníků,  pak konzultace (15.30 – 17.00)
5. 1. 2022 – konzultace s rodiči žáků všech ročníků (15.30 – 17.00)
6. 4. 2022 – konzultace s rodiči žáků všech ročníků (15.30 – 17.00)
30. 5. 2022 – schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků

obchodní akademie:

4. 11. 2021 – třídní schůzky rodičů všech ročníků,  pak konzultace (15.30 – 17.00) 6. 1. 2022 – konzultace s rodiči žáků všech ročníků (15.30 – 17.00)
7. 4. 2022 – konzultace s rodiči žáků všech ročníků (15.30 – 17.00)
6. 6. 2022 – schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků

12. Dny otevřených dveří – vždy 14:00 až 17:00  

 • čtvrtek 23. 9. 2021 – gymnázium i obchodní akademie
 • čtvrtek 14. 10. 2021 – gymnázium i obchodní akademie
  čtvrtek 11. 11. 2021 – gymnázium i obchodní akademie – online
 • čtvrtek  9. 12. 2021  – gymnázium i obchodní akademie – online
  čtvrtek 13. 1. 2022 – gymnázium i obchodní akademie

13. Slavnostní zahájení školního roku:

 • Beánie gymnázia: čtvrtek 9. září 2021 – jižní atrium školy – 15:30 prima, 16:15 – 1. B
 • slavnostní zahájení školního roku obchodní akademie: čtvrtek 9. září 2021 – park J. Palacha – 17:00 1. A

14.  Ředitelská volna – nutná z organizačních a provozních důvodů), pokud nebude nutná přítomnost učitelů ve škole, budou mít učitelé volno na samostudium:
25. a 26. 10. 2021, 20. až 22. 12. 2021

15. Výuka v jazykové škole:     

 • kurzy pro veřejnost – každé úterý (případně čtvrtek) od 16 do 17.35 (včetně přestávky 5 minut), zahájení výuky 14. 9. 2021 (v 16 h.), ukončení výuky 23. 6. 2022
 • speciální kurz (Cambridge English pro žáky školy) – výuka podle rozvrhu od 13. 9. 2021
 • registrace ke zkouškám CE – do 22. 5. 2022
 • MOCK testování – 8. 4. 2022 (písemná část), 9. 4. 2022 (ústní část)
 • státní základní jazyková zkouška  – základní (písemná část) – pouze jarní termín:    pátek 13. 5. 2022  ve 13:30 – všechny jazyky

16. Volno na samostudium učitelů (včetně náhradních termínů):
25.–27. 10. 2021, 29. 10. 2021, 23. 12. 2021, 27. 12.– 31. 12. 2021, 4. 2. 2022, 28. 2. –4. 3. 2022, 14. 4. 2022.

17. Porady učitelů (PP) a zasedání pedagogické rady (PR):
gymnázium: 26. 8. 2021 (PR – pokračování 31. 8. 2021), 8. 9. 2021  (PP – beánie), 6. 10. 2021 (PP), 10. 11. 2021 (PR), 1. 12. 2021 (PP – adventní, termín bude ještě upřesněn), 26. 1. 2022 (PR), 9. 3. 2022 (PP), 6. 4. 2022 (PR), 27. 4. 2022 (PR maturitních – předběžný termín), 23. 6. 2022 (PR + hodnotící porada)

obchodní akademie (pouze pedagogické rady, čtvrteční porady učitelů podle potřeby): 26. 8. 2021 (PR – pokračování 31. 8. 2021), 9. 9. 2021  (PP – slavnostní zahájení školního roku), 4. 11. 2021 (PR), 1. 12. 2021 (PP – adventní, termín bude ještě upřesněn), 27. 1. 2022 (PR), 7. 4. 2022 (PR), 27. 4. 2022 (PR maturitních – předběžný termín), 23. 6. 2022 (PR)

18. Národní srovnávací zkoušky na Gymnáziu ve Svitavách:

Gymnázium musí být prázdné:, termíny budou upřesněny.

19. Třídní výlety:
dvoudenní třídní výlety proběhnou na gymnáziu a obchodní akademii v pondělí 27. 6. a v úterý 28. 6. 2022

20. Soutěže a olympiády:
budou organizovány podle pokynů vyhlašovatelů, podle Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2021/2022 vydaného MŠMT ČR