Plán práce na školní rok 2022/2023

Plán práce na školní rok 2022–2023 vychází mj. z opatření MŠMT „Organizace školního roku 2022/2023 v ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích“ č.j.: MSMT-12071/2022-1 (https://www.msmt.cz/vzdelavani/organizace-skolniho-roku-2022-2023-v-zs-ss-zus-a). Plán organizace školní roku může být upraven v souvislosti s legislativním vývojem, pokyny MŠMT, Cermatu, zřizovatele atd.

1. Přípravný týden:

 • zahajovací pedagogické rady dne 29. srpna 2022
 • termín komisionálních zkoušek: od 29. 8. do 31. 8. 2022 (podle rozpisu)

2. Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023:

 • školní rok začne ve čtvrtek 1. září 2022
 • pravidelné vyučování podle rozvrhu v I. pololetí bude zahájeno 2. září 2022, bude ukončeno v úterý 31. ledna 2023. V tento den se předá žákům výpis vysvědčení (výpis z vysvědčení) za 1. pololetí. Datum vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí – 31. ledna 2023
 • pravidelné vyučování ve II. pololetí bude zahájeno ve středu 1. února 2023 a ukončeno v pátek 30. června 2023. Datum vydání vysvědčení za II. pololetí – 30. června 2023 (kromě maturujících ročníků)
 • školní rok skončí v pátek 30. června 2023

3. Podzimní termín maturitní zkoušky:  

 • spádová škola – gymnázium: 1. – 2. 9. 2022 (didaktické testy)
 • gymnázium: 6. 9. 2022 – ústní zkouška v opravném termínu
 • obchodní akademie: 5. 9. 2022 – praktická zkouška z odborných předmětů v náhradním termínu, 7. 9. 2022 – ústní zkouška v opravném (náhradním) termínu

4. Maturitní zkouška v jarním termínu 2023 – zatím neoficiální termíny – termíny budou známé v závislosti na úpravách legislativy a informací MŠMT:
a) předání seznamů literárních děl k ústní zkoušce z ČJL – učitelé ČJL předají řediteli školy a žákům v maturitních třídách do 30. 9. 2022

b) uzávěrka podání přihlášek k maturitě – žáci gymnázia i obchodní akademie předají řediteli školy přihlášky do 1. 12. 2022, spolupracují třídní učitelé

c) uzávěrka podání přihlášek do CZVV – pro všechny žáky gymnázia i obchodní akademie zajišťuje ředitelství školy, termín bude upřesněn MŠMT

d)  pedagogická rada pro maturující třídy – gymnázium i obchodní akademie –  27. 4. 2023 (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)

e) datum vydání vysvědčení maturujícím ročníkům gymnázia a obchodní akademie za II. pololetí – 28. 4. 2023, po dohodě se žáky mohou třídní profesoři předat vysvědčení s maturitním vysvědčením (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)

f)  příprava na maturitní zkoušku (tzv. „svaťák“) pro maturanty gymnázia a obchodní akademie – bude upraveno podle aktuálního vývoje školské legislativy

g) blok testů a písemných prací maturantů gymnázia a obchodní akademie + praktická zkouška z odborných předmětů na OA:

Gymnázium: termíny mohou být upraveny podle aktuálního vývoje školské legislativy

 • tzv. svatý týden: 11. 4. 2023 + období po didaktických testech
 • písemná práce z ČJL: 12. 4. 2023
 • písemná práce z AJ: 19. 4. 2023
 • písemná práce z 2. cizího jazyka: 24. 4. 2023
 • didaktické testy: 2. až 4. 5. 2023

Obchodní akademie: termíny budou doplněny podle aktuálního vývoje školské legislativy

 • tzv. svatý týden: 11. 4. 2023 + období po didaktických testech
 • praktická zkouška z odborných předmětů: 12. 4. 2023
 • písemná práce z ČJL: 19. 4. 2023
 • písemná práce z AJ: 21. 4. 2023
 • písemná práce z 2. cizího jazyka: 24. 4. 2023
 • didaktické testy: 2. až 4. 5. 2023

h) ústní maturitní zkoušky maturantů gymnázia – v týdnu 15. až 19. 5. 2023 a obchodní akademie – v týdnu 22. až 26. 5. 2023

ch) předání vysvědčení úspěšným maturantům – po převzetí vysvědčení školou od Cermatu v následujícím týdnu po ústních zkouškách

i) uzávěrka podání přihlášek k maturitě pro podzimní období – žáci gymnázia a obchodní akademie předají přihlášky řediteli školy do 25. června 2023 (termín bude upřesněn MŠMT)

j) uzávěrka podání přihlášek pro podzimní období do CZVV:
všechny třídy – bude upřesněno MŠMT (zajišťuje ředitelství) školy)

5. Prázdniny:

 • podzimní:  středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
 • vánoční:  začnou v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023 (vyučování skončí ve čtvrtek 22. 12. 2022 a začne v úterý 3. 1. 2023)
 • pololetní:  pátek 3. února 2023
 • jarní:   6. března – 12. března 2023
 • velikonoční:  čtvrtek 6. dubna 2023 (pátek 7. dubna 2023 je tzv. ostatním svátkem)
 • hlavní:   od  1. července 2023 do 3. září 2023

6. Přijímací řízení ke studiu (podle platné legislativy a informace Pardubického kraje) – platí pro gymnázium i obchodní akademii:

 • přihlašování ke studiu – přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení se předkládají do 1. března 2023
 • přijímací zkoušky se budou konat formou jednotné přijímací zkoušky (Cermat)

čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
1. řádný termín – 13. 4. 2023
2. řádný termín – 14. 4. 2023

osmileté studium:
1. řádný termín – 17. 4. 2023
2. řádný termín – 18. 4. 2023

náhradní termíny (pro všechny obory):
1. termín – 10. 5. 2023
2. termín – 11. 5. 2023

7. Lyžařské kurzy (LVVZ):

 • gymnázium:

– sekunda A: 26. 2. až 3. 3. 2023 Herlíkovice

– kvinta A a 1. B: 12. 3. až 17. 3. 2023 Herlíkovice

Vedoucí kurzů – Mgr. M. Komoň

 • obchodní akademie:

1. A: 2. 1. 2023–6. 1. 2023 – Deštné v Orlických horách (Satelit)

Vedoucí kurzu – Mgr. I. Snášilová

8. Sportovní a adaptační kurzy:  

 • gymnázium

– adaptační kurz 1., 2. a 5. 9. 2022 (pro žáky primy A a 1. B)

– sportovně- biologický kurz: 5. až 9. 6. 2023 – sexta A, 2. B –  Budislav – vedoucí  Mgr. J. Mach

– kurz netradičních sportů:  3 dny septima A, 3. B  – vedoucí Mgr. M. Komoň

– plavecký výcvik:  prima A – 1. pololetí  – vedoucí Mgr. M. Komoň

 • obchodní akademie

– adaptační kurz 1., 2. a 5. 9. 2022 (pro žáky 1. A)

– sportovně-turistický kurz: bude upřesněno – 2. A – vedoucí Mgr. I. Snášilová

9. Souvislá praxe žáků obchodní akademie:

 • 4. A      od 1. září do 14. září 2022
 • 3. A      od 15. května do 26. května 2023 (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)

10. Metodické vedení:

gymnázium:

Ve školním roce 2022/2023 budou na škole pracovat čtyři katedry a 13 kabinetů (předmětových komisí).  Vedoucí příslušných kabinetů předloží vedení školy:
– naplánované akce kabinetů (rámcově) – do 9. 9. 2022
– tematické plány – do 9. 9. 2022 odevzdat po projednání v kabinetech (i v elektronické podobě)
– zprávu o výsledcích práce kabinetu   – do 21. června 2023
– maturitní záležitosti  – podle pokynů k organizování maturitní zkoušky (školní seznamy četby, zásady hodnocení profilových zkoušek apod.)

obchodní akademie:

Ve školním roce 2022/23 budou na škole pracovat 2 kabinety (předmětové komise).  Vedoucí příslušných kabinetů předloží vedení školy:
– naplánované akce kabinetů (rámcově) – do 9. 9. 2022
– tematické plány – do 9. 9. 2022 odevzdat po projednání v kabinetech (i v elektronické podobě)
– zprávu o výsledcích práce kabinetu – do 21. června 2023
– maturitní záležitosti – podle pokynů k organizování maturitní zkoušky (školní seznamy četby, zásady hodnocení profilových zkoušek apod.)

11. Spolupráce s rodiči – termíny třídních schůzek a konzultací:
gymnázium:

9. 11. 2022  – třídní schůzky rodičů všech ročníků,  pak konzultace (15.30 – 17.00)
4. 1. 2023 – konzultace s rodiči žáků všech ročníků (15.30 – 17.00)
12. 4. 2023 – konzultace s rodiči žáků všech ročníků (15.30 – 17.00)
1. 6. 2023 – schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků

obchodní akademie:

3. 11. 2022 – třídní schůzky rodičů všech ročníků,  pak konzultace (15.30 – 17.00)

5. 1. 2023 – konzultace s rodiči žáků všech ročníků (15.30 – 17.00)
13. 4. 2023 – konzultace s rodiči žáků všech ročníků (16.00 – 17.00)
8. 6. 2023 – schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků

12. Dny otevřených dveří – vždy 14:00 až 17:00  

 • čtvrtek 22. 9. 2022 – gymnázium i obchodní akademie
 • čtvrtek 13. 10. 2022 – gymnázium i obchodní akademie
 • čtvrtek 10. 11. 2022 – gymnázium i obchodní akademie
 • čtvrtek  8. 12. 2022  – jen obchodní akademie (online)
 • čtvrtek 12. 1. 2023 – gymnázium i obchodní akademie

13. Slavnostní zahájení školního roku:

 • Beánie gymnázia: středa 7. září 2022 – Červená knihovna – 15:30 prima, 16:30 – 1. B
 • slavnostní zahájení školního roku obchodní akademie: úterý 6. září 2022 – obřadní síň MÚ Svitavy – 16:30 1. A

14.  Ředitelská volna (č.j. GYOA–hk/587/2022) – nutná z organizačních a provozních důvodů, pokud nebude nutná přítomnost učitelů ve škole, budou mít učitelé volno na samostudium (platí až po projednání zřizovatelem školy):
24. a 25. 10. 2022, 3. až 5. 4. 2023

15. Výuka v jazykové škole:     

 • kurzy pro veřejnost – každé úterý (případně čtvrtek) od 16 do 17.35 (včetně přestávky 5 minut), zahájení výuky 13. 9. 2022 (v 16 h.), ukončení výuky 20. 6. 2023
 • speciální kurz (Cambridge English pro žáky školy) – výuka podle rozvrhu od 12. 9. 2022
 • registrace ke zkouškám CE – do 22. 5. 2023
 • MOCK testování – 23. 3. 2023 (písemná část), 24. 3. 2023 (ústní část)
 • státní základní jazyková zkouška  – základní (písemná část) – pouze jarní termín:    pátek 13. 5. 2023  ve 13:30 – všechny jazyky

16. Volno na samostudium učitelů (včetně náhradních termínů):24.–27. 10. 2022,  23. 12. 2022, 28. – 30. 12. 2022, 2. 1. 2023, 3. 2. 2023, 6.–10. 3. 2023, 3.–6. 4.  2023.

17. Porady učitelů (PP) a zasedání pedagogické rady (PR):

gymnázium: 29. 8. 2022 (PR – pokračování 31. 8. 2022), 7. 9. 2022  (PP – beánie), 5. 10. 2022 (PP), 9. 11. 2022 (PR), 1. 12. 2022 (PP – adventní, termín bude ještě upřesněn), 25. 1. 2023 (PR), 15. 3. 2023 (PP), 12. 4. 2023 (PR), 26. 4. 2023 (PR maturitních – předběžný termín), 22. 6. 2023 (PR + hodnotící porada)

obchodní akademie (pouze pedagogické rady, čtvrteční porady učitelů podle potřeby): 29. 8. 2022 (PR – pokračování 31. 8. 2022), 6. 9. 2022  (PP – slavnostní zahájení školního roku), 3. 11. 2022 (PR), 1. 12. 2022 (PP – adventní, termín bude ještě upřesněn), 26. 1. 2023 (PR), 13. 4. 2023 (PR), 26. 4. 2023 (PR maturitních – předběžný termín), 22. 6. 2023 (PR)

18. Národní srovnávací zkoušky na Gymnáziu ve Svitavách:

Gymnázium musí být prázdné, termíny (soboty nebo neděle): 4. 2. 2023, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023 a 29. 4. 2023.

19. Třídní výlety:
dvoudenní třídní výlety proběhnou na gymnáziu a obchodní akademii v pondělí 26. 6. a v úterý 27. 6. 2023

20. Soutěže a olympiády:
budou organizovány podle pokynů vyhlašovatelů