Plán práce

Zpracováno podle pokynů vyhlašovatelů a podle Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021 vydaného MŠMT ČR (https://www.msmt.cz/uploads/O_200/Soubory_pedagogicko_organizacnich_informaci/SPOI_2020_2021_final_.pdf).

Plán organizace školní roku může být upraven v souvislosti s hygienicko-epidemiologickými opatřeními a s legislativním vývojem (zejména v oblasti maturitní zkoušky).

1. Přípravný týden:
• zahajovací pedagogické rady dne 26. srpna 2020
• termín komisionálních zkoušek: od 26. 8. do 31. 8. 2020 (podle rozpisu – jen obchodní akademie)
• schůzky s rodiči budoucích 1. ročníků gymnázia a obchodní akademie (po třídách) – 31. 8. 2020

2. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021:
• školní rok začne v úterý 1. září 2020
• pravidelné vyučování podle rozvrhu v I. pololetí bude zahájeno 1. září 2020, bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. V tento den se předá žákům výpis vysvědčení (výpis z vysvědčení) za 1. pololetí. Datum vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí – 28. ledna 2021
• pravidelné vyučování ve II. pololetí bude zahájeno v pondělí 1. února 2021 a ukončeno ve středu 30. června 2021. Datum vydání vysvědčení za II. pololetí – 30. června 2021 (kromě maturujících ročníků)
• školní rok skončí ve středu 30. června 2021

3. Podzimní termín maturitní zkoušky:
• gymnázium a obchodní akademie: 1. – 3. 9. 2020 (didaktické testy) – spádová škola Gymnázium Svitavy
• gymnázium: 4. 9. 2020 – ústní zkoušky v řádném i opravném termínu
• obchodní akademie: 7. 9. 2020 dopoledne – ústní zkoušky opravné
• obchodní akademie: 4. 9. 2020 – opravná praktická zkouška z odborných předmětů

4. Maturitní zkouška v jarním termínu 2021 – termíny budou známé v závislosti na úpravách legislativy a informací MŠMT:
a) předání seznamů literárních děl k ústní zkoušce z ČJL – učitelé ČJL předají řediteli školy a žákům v maturitních třídách do 30. 9. 2020
b) uzávěrka podání přihlášek k maturitě – žáci gymnázia i obchodní akademie předají řediteli školy přihlášky do 1. 12. 2020, spolupracují třídní učitelé
c) uzávěrka podání přihlášek do CZVV – 1. 12. 2020 – pro všechny žáky gymnázia i obchodní akademie zajišťuje ředitelství školy-
d) pedagogická rada pro maturující třídy – gymnázium i obchodní akademie – 28. 4. 2021 (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)
e) datum vydání vysvědčení maturujícím ročníkům gymnázia a obchodní akademie za II. pololetí – 29. 4. 2021, po dohodě se žáky mohou třídní profesoři předat vysvědčení s maturitním vysvědčením (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)
f) příprava na maturitní zkoušku (tzv. „svaťák“) pro maturanty gymnázia 30. 4. 2021 (1 den) a  obchodní akademie – 23. 4. 2021 (1 den), další dny volna připadají na dny mezi termíny didaktických testů a ústními zkouškami
g) písemné maturitní práce – zrušeny
h) praktická zkouška z odborných předmětů na OA – 26. a 27. 4. 2021
ch) blok didaktických testů pro gymnázium i OA – 3. až 5. 5. 2021
i) ústní maturitní zkoušky maturantů gymnázia – 17. až 21. 5. 2021 a obchodní akademie – 24. až 28. 5. 2021
j) předání vysvědčení úspěšným maturantům – v následujícím týdnu po ukončení ústních zkoušek (termíny budou sděleny podle průběhu maturitní zkoušky)
k) uzávěrka podání přihlášek k maturitě pro podzimní období – žáci gymnázia a obchodní akademie předají přihlášky řediteli školy do 25. června 2021
l) uzávěrka podání přihlášek pro podzimní období do CZVV: všechny třídy – bude upřesněno MŠMT (zajišťuje ředitelství) školy)

5. Prázdniny:
• podzimní: 26., 27., 29.  a 30. října 2020
• vánoční: začnou ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021 (vyučování skončí v úterý 22. 12. 2020 a začne v pondělí 4. 1. 2021). V případě ředitelského volna začnou prázdniny v pondělí 21. 12. 2020, výuka by tak skončila v pátek 18. 12. 2020)
• pololetní: pátek 29. ledna 2021
• jarní: 15. – 21. února 2021
• velikonoční: čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem)
• hlavní: od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna

6. Přijímací řízení ke studiu (podle platné legislativy a informace Pardubického kraje) – platí pro gymnázium i obchodní akademii:
• přihlašování ke studiu – přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení se předkládají do 1. března 2021
• jednotné zkoušky (od 12. dubna do 28. dubna 2021):
čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
• 1. řádný termín – 12. 4. 2021
• 2. řádný termín – 13. 4. 2021
osmileté studium:
• 1. řádný termín – 14. 4. 2021
• 2. řádný termín – 15. 4. 2021
náhradní termíny (pro všechny obory):
• 1. termín – 12. 5. 2021
• 2. termín – 13. 5. 2021

7. LVVZ – kurzy byly zrušeny

8. Sportovní a adaptační kurzy (v případě jejich konání):
• gymnázium
– adaptační kurz 2. 9. 2020 (pro žáky primy A a 1. B)
– sportovně- biologický kurz: sexta A, 2. B – Budislav – vedoucí Mgr. J. Mach
– kurz netradičních sportů: 3 dny septima A, 3. B (1 den podzim 2020, 25. a 26. 6. 2021)
– plavecký výcvik: prima A – 1. pololetí (vedoucí Mgr. M. Komoň
• obchodní akademie
– adaptační kurz 2. 9. 2020 (pro žáky 1. A)
– sportovně-turistický kurz: 2. A – vedoucí Mgr. I. Snášilová

9. Souvislá praxe žáků obchodní akademie:
• 4. A, 4. B – od 1. září do 11. září 2020
• 3. A, 3. B – od 24. května do 4. června 2021 (termín může být upraven podle aktuálního vývoje školské legislativy)

10. Metodické vedení:
gymnázium:
Ve školním roce 2020/2021 budou na škole pracovat čtyři katedry a 13 kabinetů (předmětových komisí). Vedoucí příslušných kabinetů předloží vedení školy:
– naplánované akce kabinetů (rámcově) – do 11. 9. 2020
– tematické plány – do 11. 9. 2020 odevzdat po projednání v kabinetech (i v elektronické podobě)
– zprávu o výsledcích práce kabinetu – do 23. června 2021
– maturitní záležitosti – podle pokynů k organizování maturitní zkoušky

obchodní akademie:
Ve školním roce 2020/20 budou na škole pracovat 2 kabinety (předmětové komise). Vedoucí příslušných kabinetů předloží vedení školy:
– naplánované akce předmětových komisí (rámcově) – do 11. 9. 2020
– tematické plány – do 11. 9. 2020 odevzdat po projednání v předmětových komisích (i v elektronické podobě)
– zprávu o výsledcích práce předmětové komise – do 23. června 2021
– maturitní záležitosti – podle pokynů k organizování maturitní zkoušky

11. Spolupráce s rodiči – termíny třídních schůzek a konzultací:
gymnázium:
4. 11. 2020 – třídní schůzky rodičů všech ročníků, pak konzultace (15.30 – 17.00) zrušeno (nahrazeno individuální komunikací s třídními učiteli)
6. 1. 2021 – třídní schůzky a konzultace s rodiči žáků všech ročníků (online)
7. 4. 2021 – konzultace s rodiči žáků všech ročníků (15.30 – 17.00)
31. 5. 2021 – schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků

obchodní akademie:
5. 11. 2020 – třídní schůzky rodičů všech ročníků, pak konzultace (15.30 – 17.00) zrušeno (nahrazeno individuální komunikací s třídními učiteli)
6. 1. 2021 – třídní schůzky a konzultace s rodiči žáků všech ročníků (online)
8. 4. 2021 – konzultace s rodiči žáků všech ročníků (15.30 – 17.00)
7. 6. 2021 – schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků

12. Dny otevřených dveří:
– čtvrtek 3. 12. 2020 (online Den otevřených dveří) – gymnázium i obchodní akademie
– čtvrtek 7. 1. 2021 (online Den otevřených dveří) – gymnázium i obchodní akademie
– čtvrtek 14. 1. 2021 (14 – 16.30) – gymnázium i obchodní akademie

13. Slavnostní zahájení školního roku:
• Beánie gymnázia: čtvrtek 10. září 2020 (venkovní areál nebo park 15:30) – koná se v případě pěkného počasí
• slavnostní zahájení školního roku obchodní akademie: čtvrtek 10. září 2020 (16:30) – místo konání může být ještě upraveno

14. Ředitelská volna
(nutná z organizačních a provozních důvodů), pokud nebude nutná přítomnost učitelů ve škole, budou mít učitelé volno na samostudium:
16. 11. 2020 zrušeno
21. a 22. 12. 2020 zrušeno

15. Výuka v jazykové škole:
• kurzy pro veřejnost – každé úterý (případně čtvrtek) od 16 do 17.35 (včetně přestávky 5 minut), zahájení výuky 15. 9. 2020 (v 16 h.), ukončení výuky 24. 6. 2021
• speciální kurz (Cambridge English pro žáky školy) – výuka podle rozvrhu
• registrace ke zkouškám CE – do 22. 5. 2021
• MOCK testování – 10. a 11. 9. 2020, 8. 4. 2021 (písemná část), 9. 4. 2021 (ústní část)
• státní základní jazyková zkouška – základní (písemná část) – pouze jarní termín:
pátek 14. 5. 2021 ve 13:30 – všechny jazyky

16. Volno na samostudium učitelů (včetně náhradních termínů):
26.–27. 10. 2020, 29.–30. 10. 2020, 21.–23. 12. 2020, 28. 12.– 31. 12. 2020, 29. 1. 2021, 15.–21. 2. 2021, 1. 4. 2021, 29.–30. 6. 2021.

17. Porady učitelů (PP) a zasedání pedagogické rady (PR):
gymnázium:
26.8. 2020 (PR – pokračování 31. 8. 2020), 9. 9. 2020 (PP – beánie), 7. 10. 2020 (PP), 4. 11. 2020 (PR), 4. 12. 2020 (PP – adventní, termín bude ještě upřesněn), 27. 1. 2021 (PR), 10. 3. 2021 (PP), 7. 4. 2021 (PR), 27. 4. 2021 (PR maturitních – předběžný termín), 24. 6. 2021 (PR + hodnotící porada)

obchodní akademie (pouze pedagogické rady, čtvrteční porady učitelů podle potřeby):
26.8. 2020 (PR – pokračování 31. 8. 2020), 10. 9. 2020 (PP – slavnostní zahájení školního roku), 5. 11. 2020 (PR), 4. 12. 2020 (PP – adventní, termín bude ještě upřesněn), 27. 1. 2021 (PR), 8. 4. 2021 (PR), 27. 4. 2021 (PR maturitních – předběžný termín), 25. 6. 2021 (PR)

18. Národní srovnávací zkoušky na Gymnáziu ve Svitavách:
Gymnázium musí být prázdné: termíny budou upřesněny.

19. Třídní výlety (pokud se budou konat):
dvoudenní třídní výlety proběhnou na gymnáziu a obchodní akademii v pondělí 28. 6. a v úterý 29. 6 2020

20. Soutěže a olympiády:
budou organizovány podle pokynů vyhlašovatelů, podle Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021 vydaného MŠMT ČR (https://www.msmt.cz/uploads/O_200/Soubory_pedagogicko_organizacnich_informaci/SPOI_2020_2021_final_.pdf)