Online třídní schůzky a konzultace s rodiči 6. 1. 2021

Dovolujeme si pozvat rodiče žáků a zákonné zástupce nezletilých žáků naší školy (gymnázia i obchodní akademie) na online třídní schůzky rodičů s třídními učiteli. Třídnické schůzky proběhnou pod vedení třídních učitelů přes aplikaci Teams, kterou běžně používají žáci naší školy, a to ve středu 6. ledna 2021 od 15:30 do 16:10. Třídní učitelé rodičům poskytnou základní a obecné informace o třídě. Třídní učitelé poskytnou odkaz, který je pro každou třídu specifický. Pak se stačí v 15:30 přihlásit.

Po skončení online třídních schůzek budou moci rodiče konzultovat s učiteli, se kterými chtějí konzultovat prospěch (případně i chování žáků). Konzultace proběhnou také ve středu 6. ledna 2021, a to v časovém rozmezí od 16:15 do 19 hodin. Rodiče se mohou ke konzultaci s konkrétním učitelem přihlásit a v určený čas se s ním spojit na max. pětiminutovou konzultaci o průběhu dosavadního studia žáka. Přihlášení se provede přes rezervační systém, odkaz na něj bude zveřejněn 4. 1. 2021 v systému Bakaláři. Zájemce o konzultaci si o rezervačním systému vybere učitele, s kterými potřebuje komunikovat (zjišťovat stav prospěchu v daném předmětu, plnění úkolů apod.). Na uvedený mail mu rodiči přijde odkaz, přes který bude moci s vybraným učitelem v přesný čas komunikovat.  Bližší informace budou uvedeny v systému Bakaláři (Komens) a v příloze tohoto stručného sdělení. Přihlašovat na konzultaci se rodiče budou moci nejpozději do středy 6. 1. 2021 do 10 hodin.

Více informací ZDE. Další (konkrétnější informace – s přístupovými údaji) jsou v systému Bakaláři.

Co budete k připojení potřebovat:

Všechny schůzky probíhají přes aplikaci MS TEAMS, přes kterou u nás běžně probíhá online výuka. Rodičům možná rádi pomohou naši žáci. Připojit se můžete přes počítač i přes mobil.

Na pevném počítači si aplikaci nemusíte instalovat, můžete využít verzi přímo v internetovém prohlížeči. Na mobilu či tabletu doporučujeme stáhnout aplikaci předem.

Prosíme, abyste měli během třídních schůzek mikrofony vypnuté (zlepší to přenos informací). Mikrofon si zapnete, až bude budete chtít mluvit (po skončení mikrofon zase vypněte).