O naší škole

Základní informace

Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy je střední školou, která poskytuje střední všeobecné vzdělání v oborech gymnázia (čtyřleté a osmileté) a střední odborné vzdělání v oboru obchodní akademie. V roce 2018 byly sloučeny dvě do té doby samostatné střední školy – gymnázium a obchodní akademie. Výuka probíhá v hlavní budově (gymnaziální obory a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky) a v odloučeném pracovišti (obchodní akademie). Vzdálenost budov je 350 m.

Gymnaziální obory připravují absolventy pro vysokoškolské studium, specializace na zvolený obor vysokoškolského studia je umožněna širokým výběrem volitelných předmětů ve dvou posledních ročnících studia. Spádovou oblastí pro gymnaziální obory jsou Svitavy a okres Svitavy, na škole studují však i studenti z okresů Blansko, Ústí nad Orlicí a výjimečně i z jiných okresů.

Obor obchodní akademie připravuje jak pro praxi, tak pro studium na vysoké škole. Nabízí specializaci v posledních dvou letech studia – obchodní akademie obecně, veřejná správa nebo finanční poradenství. Spádovou oblastí školy jsou Svitavy a okres Svitavy, na škole studují však i studenti z okresů Blansko, Ústí nad Orlicí a výjimečně i z jiných okresů. Spádovou oblastí pro obor obchodní akademie jsou Svitavy a okres Svitavy, na škole studují však i studenti z celého pardubického kraje, částečně z Jihomoravského a Královéhradeckého kraje.

Škola nabízí pro žáky ze vzdálenějších míst ubytování v domově mládeže, který provozuje svitavská střední zdravotnická škola. Domov mládeže je v těsné blízkosti budov obchodní akademie i gymnázia.

Součástí školy je také jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, která nabízí jazykové kurzy (AJ, NJ, FJ, RJ) pro veřejnost i žáky všech škol (ZŠ, SŠ, VOŠ i VŠ). Na státní jazykové škole lze studovat podle úrovně znalostí 1 – 5leté studium v základních nebo středních kurzech s možností zakončení státní jazykovou zkouškou nebo ve speciálních kurzech zakončených certifikovanou zkouškou, např. Cambridge English.

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj (Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice).

Právní forma: škola s právní subjektivitou
Forma hospodaření: příspěvková organizace
IČO: 62033026    
DIČ: CZ62033026 

Studijní obory (KKOV) :

79-41-K/81 Gymnázium (8leté)
79-41-K/41 Gymnázium (4leté)
63-41-M/02 Obchodní akademie 

REDIZO školy: 600012786 (platí pro gymnázium i obchodní akademii)
IZO školy: 002518333    (platí pro gymnázium i obchodní akademii)
IZO školní jídelny: 002890275
IZO jazykové školy: 150007647

Aktuální počet žáků – ZDE.

Záležitosti GDPR – ZDE.