Nový informační portál Ámos

Obě školní budovy jsou od tohoto týdne vybaveny jedinečným informačním portálem Ámos. Dvě zařízení na gymnáziu a jedno na obchodní akademii přináší žákům informace týkající se běžného chodu školy. Kromě toho poskytují panely edukativní materiály o důležitých tématech současnosti.