Nová technika v kmenových učebnách gymnázia

V několika kmenových učebnách došlo k výměně klasických křídových tabulí za velké bílé magnetické tabule a byly k nim nainstalovány dataprojektory a ozvučení. Podobným způsobem (včetně již dříve pořízených interaktivních tabulí a řešení) je tak vybaveno už 15 učeben gymnázia (odborné učebny všechny). Připravuje se další instalace takových zařízení.

Učitelé jsou vybavováni potřebnými pomůckami (včetně kružítek určených na takové tabule), mohou v kombinaci s počítači více využívat elektronických příprav a prezentací.

Žáci nesmí v učebnách s technikou bez vědomí učitele manipulovat.