Nepedagogové

Jméno Funkce Kontakt
Aleš Křivinka  vedoucí ekonomicko-správního oddělení  kr@gy.svitavy.cz
Petra Drápelová  ekonomka školy  dr@gy.svitavy.cz
Kateřina Hořínková  vedoucí sekretariátu a studijního oddělení  hk@gy.svitavy.cz
Sandra Mauerová asistentka ředitelky OA mr@oa.svitavy.cz
Ing. Michal Bednář  správce počítačové sítě GY bd@gy.svitavy.cz
Vlastimil Žáček správce počítačové sítě OA vz@oa.svitavy.cz
Jiří Kincl  správce areálu a školník  kn@gy.svitavy.cz
Dagmar Řezníková vedoucí školní jídelny re@gy.svitavy.cz
Petra Valentová vedoucí kuchařka
Pavlína Sodomková kuchařka
Pavlína Antochová kuchařka
Romana Fuxová pomocná kuchařka
Monika Ondráčková pomocná kuchařka
Martina Petrová pomocná kuchařka
Yvette Vymazalová pomocná kuchařka
Anna Krátká  uklízečka 
Martina Prudilová uklízečka 
Alena Karlíková uklízečka OA