Návštěva divadelního představení a Univerzitní knihovny

Studenti septimy a třetího ročníku navštívili dne 29. 1. 2024 divadelní představení na motivy hry Williama Shakespeara The Taming of the Shrew (Zkrocení zlé ženy) v Pardubicích v podání studentského divadla Domino Theater. V Univerzitní knihovně se pak formou přednášky seznámili s její strukturou a s možnostmi zapůjčení odborné literatury ke Cambridgeským jazykovým zkouškám, k přípravě seminárních prací i k přípravě k přijímacím zkouškám na VŠ. Nechyběl ani praktický workshop, ve kterém si studenti vyzkoušeli vyhledávání informačních zdrojů a dalších užitečných informací.