Nabídka studia pro žáky 9. tříd – přijetí do kvinty víceletého studia + VÝSLEDKY

Výsledky:

Přijímací řízení pro přijetí do vyššího ročníku (kvinta osmiletého gymnázia) bylo vyhlášeno na základě § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Uchazeči nevykonávali jednotnou přijímací zkoušku, ale školní přijímací zkoušku.

Škola (Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy) zveřejnila informace a kritéria, na základě kterých přijme pro školní rok 2023/2024 na uvolněná místa do 5. ročníku (kvinty) osmiletého studia oboru 79-41-K/81 Gymnázium maximálně 3 žáky.

Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Žákům, kteří budou přijati, již rozhodnutí o přijetí neposíláme, platné je v tomto případě zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání se zasílá zákonnému zástupci uchazeče písemně poštou, případně do datové schránky.

Úmysl vzdělávat se na gymnáziu (v kvintě) potvrdí zákonný zástupce uchazeče potvrzením tohoto úmyslu (odevzdáním zápisového lístku řediteli školy), pokud ředitel rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nestane-li se tak ze strany zákonného zástupce uchazeče, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání do vyššího ročníku na střední škole.

Výsledky řízení o přijetí do vyššího ročníku (do kvinty) najdete ZDE. (zveřejněno 17. 5. 2023)

Nabídka studia pro žáky 9. tříd – přijetí do kvinty víceletého studia – vyhlášení

Jednou z možností, jak začít studovat na gymnáziu, je vedle absolvování přijímacího řízení také možnost být přijat do kvinty (5. ročníku) víceletého studia (na uvolněné místo). Kvinta je paralelní třída k 1. ročníku čtyřletého studia. Podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů mohou být přijati žáci z devátých tříd ke studiu na gymnáziu do vyššího ročníku vzdělávání a doplnit třídu kvinty oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté gymnázium).

Tuto možnost vyhlásila naše škola 4. 5. 2023. Zájemci z devátých tříd mohou do středy 10. 5. 2023 do 14 hodin podávat přihlášky ke studiu v tzv. kvintě na sekretariát školy (Sokolovská 1638/1, Svitavy), a to poštou nebo osobně. Informace a kritéria pro přijetí jsou ZDE. Přijati ke studiu tímto způsobem mohou být max. 3 žáci (podle pořadí, které bude sestaveno na základě výsledků školní zkoušky).

Podmínkou pro přijetí je vykonání školní zkoušky z matematiky, českého jazyka a literatury a německého jazyka. Školní zkoušky proběhnou na svitavském gymnáziu v pondělí 15. 5. 2023.

Pro přihlášení se používá standardní formulář jako v 1. kole přijímacího řízení (poskytnou základní školy), možné je využít i formulář  ZDE.

Doporučujeme informovat se osobně ve škole, telefonicky (603511743) nebo e-mailem (info@gy.svitavy.cz).

Informace ke zkouškám (přijetí do vyššího ročníku – do kvinty) pro žáky, kteří podali do 10. 5. 2023 do 14 hodin na sekretariát školy přihlášku (případně jejich přihláška byla do 10. 5. 2023 do 14 hodin na sekretariát školy doručena) ZDE (informace zveřejněny 11. 5. 2023).

Do 1. ročníku čtyřletého a osmiletého gymnázia ani do 1. ročníku obchodní akademie již další kolo přijímacího řízení vyhlašovat nebudeme.